Detaljplaner under beslutsprocess

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Detaljplaner inför beslut

Här kan du se alla detaljplaner som väntar på att antas. Planer med enkelt/standard planförfarande antas i kommunstyrelsen. Planer med normalt/utökat planförfarande behandlas först i kommunstyrelsen och lämnas vidare för antagande i kommunfullmäktige.

Detaljplan för Del av Horn 1:262 m.fl. (Grönö) - Planen hanteras enligt normalt planförfarande enligt äldre lagstiftning. planen avses behandlas av kommunstyrelsen den 13 mars och av kommunfullmäktige den 27 mars.

Gamla vattentornet i Västervik, del av Västervik 4:2 - Planen hanteras enligt normalt planförfarande enligt äldre lagstiftning. planen avses behandlas av kommunstyrelsen den 13 mars och av kommunfullmäktige den 27 mars.

Beslutade detaljplaner under överklagandetid

Här kan du se alla planer som nyligen godkänts av politikerna. Efter att planen blivit antagen av politikerna och protokollet justerats har berörda 3 veckor på sig att överklaga planen. Om ingen överklagar planen inom denna tid vinner planen laga kraft.

Just nu finns inga detaljplaner under överklagandetid.

Överklagade detaljplaner

Här kan du se vilka detaljplaner har överklagats och vilken instans som just nu behandlar planen.

Del av Horn 1:18 med flera, Detaljplan 3 Hornslandet - Länsstyrelsen (kommunens beslut om planen) och regeringen (länsstyrelsens beslut om strandskydd). Länsstyrelsen avvaktar regeringens beslut om strandskydd. Regeringskansliets miljöprövningsenhet har meddelat att man förväntas fatta ett beslut innan sommaren 2017. Handläggare är Lina Östergren telefon 08-405 12 10. Ärendenummer är M2016/00954/ME.

Sidan senast granskad den 16 februari 2017
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)