Vi söker nya LIS-områden

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-12-02

Sveriges kommuner har i uppgift att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa områden kallas för LIS-områden och de bäddar för lättnader i strandskyddet. Tanken med LIS-områden är att de ska skapa varaktig sysselsättning på landsbygden. De ska även öka och bevara underlaget för service på landsbygden.

Som en del av arbetet med översiktsplanen tog vi fram dokumentet "Bebyggelse på landsbygd". Där beskrivs de områden i Västerviks kommun som idag är LIS-områden.

Vi har nu bestämt att göra ett omtag, eftersom vi sett att behovet finns. Samtidigt vill vi se om det inte finns fler områden som skulle kunna vara lämpliga.

Vad krävs?

För att ett område ska kunna bli LIS-område måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Exempelvis:

  • Platsen måste vara vid en insjö.
  • Växt- och djurlivet samt friluftslivet måste tillgodoses.
  • Varaktig sysselsättning/bevarat eller ökat underlag för service på landsbygden.

Vad innebär det?

För att ett LIS-område ska kunna bebyggas krävs i ett senare skede strandskyddsdispens genom detaljplan, eller bygglov. Möjlig utveckling skulle exempelvis kunna vara:

  • Verksamheter.
  • Boenden.
  • Turistanläggningar.

Har du idéer på vad som skulle kunna bli ett LIS-område, eller några tankar och funderingar, kontakta planarkitekt Erik Andersson 0490-25 40 70, erik.andersson@vastervik.se. Vi vill ha ditt förslag på LIS-område senast den 16 maj 2014.

Relaterat dokument:

Bebyggelse på landsbygd (pdf, 6 MB)

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)