Dialogmöte för allmänheten om ny skötselplan för Gränsö naturreservat

Kontakt angående naturvård och strandskydd

Lars Kåremyr
kommunekolog/miljöskyddsinspektör
lars.karemyr@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljöinspektör
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-03-22

Barn tittar på får i Gränsö naturreservatVästerviks kommun bjuder in allmänheten till ett dialogmöte den 28 mars om en ny skötselplan för Gränsö naturreservat.

Den gamla skötselplanen för naturreservatet är delvis inaktuell och behöver förnyas. Ett första förslag till ny skötselplan har tagits fram. Nu vill kommunen ha in synpunkter och idéer från allmänheten, så att resultatet blir så bra som möjligt.

Gränsö är Västerviks stads närmaste friluftsområde och kommunens enda egna naturreservat. Området avsattes som naturreservat 1995. Det ägs och förvaltas av Västerviks kommun. 

Dialogmötet hålls tisdagen den 28 mars, klockan 18-20 i Tingssalen på Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Fika serveras.

Välkommen!

Kontakt angående naturvård och strandskydd

Lars Kåremyr
kommunekolog/miljöskyddsinspektör
lars.karemyr@vastervik.se

Mattias Pettersson
Miljöinspektör
mattias.pettersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)