Gallringar av skog på Gränsö under hösten och vintern

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-11-02

I höst och vinter kommer Västeviks kommun att genomföra gallringar i skogen på Gränsö. Syftet är att gynna både naturen och skogen och göra Gränsö till en trevligare naturupplevelse för alla som använder naturreservatet.

Kommunen kommer också att anlägga en ny beteshage. Arbetet kommer att pågå till och från under vintern inom de områden som visas på kartan nedan.

- Under den här tiden kan det vara lite stökigt i området, vi ber er ha överseende med det, säger kommunekolog Lars Kåremyr.

Karta med områdena som gallras

karta gallring Gränsö vintern 2017

Klicka här för att ladda ner en tryckbar karta i pdf-format (pdf 526 kB)

För mer information, kontakta

Lars Kåremyr

Kommunekolog
Telefon: 0490 - 25 48 14
Mejl: lars.karemyr@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)