Musselskörd på Hasselö

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-05-02

Musselodlingen utanför Hasselö har skördats under lördagen. Susanna Minhagen från Kalmarsundskommissionen är mycket nöjd med resultatet, 10 ton musslor blev det totalt.

Musslorna kommer att användas i ett internationellt EU-projekt Baltic Blue Growt (som bland annat har stöd från länsstyrelsen i Kalmar). Syftet är främst att undersöka musslornas potential som foder till bland annat kyckling och fisk. Försöken genomförs i samarbete med Kalmar lantmän och Ölands Kyckling AB och kommer att utvärderas av Sveriges Lantbruksuniversitet och Linneuniversitetet.

Ett annat syfte med musselodlingen är minska övergödningen i Östersjön.

Skörden har utförts av Hasselö Fiskevårdsområdesförening och musslorna landas och lagras i kyl tillfälligt vid SweDan Seafood på Lucerna.

Avlastning av musselsäck

För mer information vänligen kontakta:

Susanna Minnhagen
Projektledare Baltic Blue Growt
Kalmarsundskommissionen
070-2802075

Gun Lindberg
Hållbarhetsstrateg,
Västerviks kommun
0490-254813

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)