Pressmeddelande: Nu inleds byggnationen av bryggor på Slottsholmen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-10-11

Nu drar bygget av nya promenadbryggor igång på östra sidan av Slottsholmen i Västervik. Bryggorna är en första etapp i omdaningen av Slottsholmen.

NCC har vunnit upphandlingen som innebär en totalentreprenad. Vecka 41 sker etablering av bodar på området och vecka 42 drar själva arbetet igång.

Befintliga kajer kommer att rivas och ersättas av nya slänter varpå bryggor i två olika höjder placeras mot vattnet. Bryggorna kommer att löpa utmed Slottsholmens östra sida, från Kulbacken i norr till fastighetsgränsen till Slottsholmen 1 i söder. I nästa etapp kommer promenaden att fortsätta söderut.

- Bryggorna är tänkta som ett trevligt promenadstråk intill vattnet där man också kommer att kunna sitta ner och titta på båtar och utsikten, säger Sofia Hjertqvist, planarkitekt på Västerviks kommun.

Arbetet kommer att pågå under vintern och vara klart i april 2017. 

Vill du veta mer om planerna på Slottsholmen?
Besök gärna webbsidan
www.vastervik.se/slottsholmen

För mer information, vänligen kontakta

Sofia Hjertqvist

Planarkitekt, enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun
0490-254066
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)