Pressmeddelande: Västerviks kommun ges statligt stöd på 10,5 miljoner från Boverket

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-11-23

När Regeringen under 2016 beslutade att skapa en modell för att stimulera bostadsbyggandet i Sverige startades en bidragsmodell där kommuner som har tagit emot minst en person som sökt uppehållstillstånd kan söka statliga medel. I kriterierna för att få och beräkna storleken på stödet ingår bland annat uppgifter om kommunen har beslutat om en översiktsplan, hur många bygglov för bostäder som har getts startbesked och här har Västerviks kommuns arbete bakåt i tiden inneburit att 10,5 miljoner kronor kommer att betalas ut under december månad.

I Västerviks kommun har 118 så kallade startbesked getts under perioden och det är en viktig beräkningsgrund för stödets storlek.

- Kommunens eget framtida bostadsbyggande är en process som pågår i det kommunala bostadsbolaget Västerviks Bostads AB, för närvarande finns startbesked beslutade för 16 bostäder i Västerviks tätort, säger kommundirektör Anders Björlin, som fortsätter:
- Nu återstår för kommunen att besluta hur de här pengarna ska användas och just nu undersöks om kommunen tillåts att fondera pengarna för insatser under 2017.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Björlin

Kommundirektör, koncernchef och VD Västerviks Förvaltnings AB
0490-25 41 07
anders.bjorlin@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)