Pågående FoU-projekt

Socialpedagogiskt centrum

Processledare - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

JiP – Jämställdhetsintegreringsprojektet

Syftet med JiP är att medvetandegöra, förklara, hantera och på längre sikt att bryta könsbundna studieval och förbättra genomströmningen på berörda programutbildningar på Campus Västervik. Vilket i förlängningen syftar till att trygga kompetensförsörjningen genom att locka fler kvinnor att söka, utbilda sig och arbeta inom den ingenjörsvetenskapliga sektorn samt att locka fler män att söka, utbilda sig och arbeta inom välfärdssektorn. Jämställdhetsintegrering handlar om att integrera dessa frågor på alla nivåer. Jämställdhetsarbete ska vara ett levande tankesätt som lever i det dagliga och inte något exklusivt som man arbetar med på sidan av.

Under projektets gång kommer olika utvecklings- och forskningsinsatser att genomföras. Projektet pågår under perioden 2017 09 01 – 2019 02 28.

Har du frågor eller vill veta mer?

Johanna Andersson
E-post: johanna.a.andersson@vastervik.se

Var finns socialpedagogerna?

Högskolan Väst och Campus Västervik har ett gemensamt forskningsprojekt där de genom en enkätstudie har vänt sig till 222 före detta socialpedagogstudenter som studerat under åren 2003 - 2012 inom regionen. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur många av de som studerat socialpedagogiska programmet på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik som idag är verksamma inom regionen. Med denna studie vill vi ta ett första steg i att förstå betydelsen och effekten av det socialpedagogiska programmets lokalisering till regionen. Men även vad det får för betydelse för välfärdsarbetets innehåll och utveckling. Forskningsresultatet kommer att redovisas genom en FoU-rapport i FoU Campus Västerviks rapportserie. Rapporten beräknas vara klar under slutet av 2017.

Har du frågor eller vill veta mer?

Lisbeth Eriksson – Högskolan Väst
E-post: lisbeth.eriksson.2@hv.se

Lisa Hedman – Campus Västervik
E-post: lisa.hedman@vastervik.se

Socialpedagogiskt välfärdsarbete,
ett forskningsprojekt

Tillsammans med Stockholms universitet deltar tre forskare från Högskolan Väst i ett forskningsprojekt kring yrkesverksamma socialpedagoger. För att belysa och analysera hur de beskriver användandet av för socialpedagogik;

  • specifika förhållningssätt,
  • metoder och 
  • teorier i sitt nuvarande arbete. 

24 socialpedagoger som är utbildade i Västervik, Trollhättan och i Stockholm har intervjuats. Även en fokusgrupp har genomförts. De flesta av de intervjuade är verksamma på den tidigare utbildningsorten. Forskningsresultatet kommer att redovisas bland annat genom en FoU-rapport i FoU Campus Västerviks rapportserie. Rapporten räknas vara klar under första delen av 2018.

Har du frågor eller vill veta mer?

Lisbeth Eriksson
E-post: lisbeth.eriksson.2@hv.se

 

Sidan senast granskad den 12 oktober 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Socialpedagogiskt centrum

Processledare - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)