Skrivelser från Västerviks och Vimmerby kommuner om sjön Yxern

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-08-02

Efter den senaste tidens diskussioner och larm om sjön Yxerns extremt låga vattennivå gjorde Västerviks och Vimmerby kommun två gemensamma skrivelser som skickades iväg under tisdagen den 2 augusti.

I skrivelserna, som riktades dels till Länsstyrelsen i Kalmar län och dels till Yxerns Regleringsföretag (ägt av Tekniska Verken i Linköping), vädjar kommunerna till mottagarna att agera omgående för att skydda miljön i och runt sjön Yxern. Bland bifogade filer hittar du skrivelserna.

Uppdatering 20160805

Västerviks och Vimmerby kommuner skickade torsdagen 4 augusti även en gemensam skrivelse till Regeringen genom Miljödepartementet. Även denna skrivelse, som innehåller all information om Yxern-ärendet inklusive den gällande vattendomen från 1938, finns bifogad bland relaterade dokument.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)