Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-12-13

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-13

Paragrafer

§205-213, 215, 219-222, 225-246

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-19

Datum då anslaget tas ned

2018-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens arkiv, Lunnargatan

Sekreterare

Angelika Idberg

Sidan senast granskad den 27 december 2017
Innehållsansvarig: