Samordningsförbundets i Kalmar län protokoll 2017-11-23

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Beslutande organ

Samordningsförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum

2017-11-23

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-04

Datum då anslaget tas ned

2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, Kalmar

Sekreterare

Joakim Ivarsson

Sidan senast granskad den 4 januari 2018
Innehållsansvarig: