Enheten för arbete och kompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

I enheten ingår:

Campus Västervik:

Arbetar mot näringsliv, organisationer och individer med att stärka kompetens hos vuxna. Genom att:

  • Bedriva utbildning.
  • Analys.
  • Vägledning.

Integrationsgruppen:

Har - tillsammans med Arbetsförmedlingen - ansvar för introduktion av personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl med placering i vår kommun. Bland annat med:

  • Samhällsinformation.
  • Hjälp med bostad.
  • Barnomsorg.

Försörjningsstöd:

Kan ge ett ekonomiskt stöd till de som har behov och uppfyller särskilda villkor. Är direkt kopplad till aktiviteter med syfte att individen ska bli självförsörjande.

Praktiska aktiviteter: 

Inom Knutpunkten arbetar vi med individuell planering. Här ges en tydlig inriktning på ett yrke. Ger bra förutsättningar för att komma vidare mot arbete och studier.

Övriga verksamheter:

  • Arbetsmarknadspolitiska program och projekt. 
  • Praktikservice och -samordning. 
  • Feriearbete för elever. 
  • Spåret.
Sidan senast granskad den 5 maj 2015
Innehållsansvarig: David Ottvall

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)