Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Varje kommun ska ha en valnämnd. Den tar hand om kommunens uppgifter vid de allmänna valen och vid val till Europaparlamentet.

Valnämnden i Västervik ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler i kommunen. Nämnden utser också de röstmottagare som jobbar vid valen.

Nämnden ansvarar för den preliminära räkningen av rösterna. Det sker på valkvällen och på onsdagen efter valdagen. Valnämnden ansvarar också för omröstningen vid kommunala folkomröstningar.

De lokala kostnaderna för valet betalas av kommunen. Det kan vara kostnader för lokaler och röstmottagare med mera.

Under år 2014 var det val vid två tillfällen. 

  • 25 maj till Europaparlamentet
  • 14 september till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Valnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Ordförande: Kajsa Andersson (S)
Vice ordförande: Axel Nilsson (M)

Arbeta med val

Skulle du vilja arbeta som röstmottagare? Kontakta valhandläggare 0490-25 40 00. 

Övriga frågor om val i Västerviks kommun

Kontakta valadministrationen på telefonnummer 0490-25 40 00.

Centrala valmyndigheten

Centrala valmyndigheten ger väljarna service via telefonnummer 020-825 825 eller via myndighetens webbplats.

www.val.se

Sidan senast granskad den 4 januari 2016
Innehållsansvarig: David Ottvall

Valresultat allmänna val 2014

Om allmänna valet

EU-val 2014 7-25 maj

Om EU-valet

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)