Västerviks kommuns befolkning ökade mer 2015 än på många år

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-02-25

När SCB:s årssammanfattning 2015 presenterades kan man konstatera att Västerviks kommuns befolkning har ökat mer under senaste året än på många år. Ökningen på 129 fler invånare gav befolkningsökning för Västerviks kommun för andra året i rad och knuffade upp befolkningen över 36000 igen.

Folkmängden i Västerviks kommun var på nyårsafton 2015 36049. Förändringarna jämfört med 2014 års folkmängd ligger ganska jämnt utspridda över alla kategorierna:

  • födda 326 (-8, jämfört med 334 under 2014),

  • döda 434 (-28, jämfört med 462 under 2014), 

  • inflyttade från andra kommuner 1257 (+71, jämfört med 1186 under 2014),

  • utflyttade till andra kommuner 1322 (+52, jämfört med 1270 under 2014), 

  • invandrade från andra länder 366 (+42, jämfört med 324 under 2014), 

  • utvandrade till andra länder 81 (+17, jämfört med 64 under 2014).

Du hittar ingående helårsstatistik för tiden 2004-2015, samt för första halvåren 2010-2015 på följande sidor:

Befolkningssiffror helår 2004-2015

Befolkningssiffror första halvåret 2010-2015

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)