Kommunfullmäktige 18 december 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 18 december 2017 kl. 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kommunfullmäktiges kungörelse 18 december 2017 (pdf 145 kB)

Protokoll

 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 (pdf 662 kB)

Ärendelista och handlingar

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. InIämnade frågor, interpellationer, motioner
  1. Mariann Gustafssons (V) interpellation om bland annat Västervik Framåt AB (pdf 62 kB) 
  2. Leif Svenssons (V) interpellation om fiberutbyggnaden (pdf 45 kB)
  3. Jon Sjölanders (M) motion om halvtidsutvärdering av projektet med P-skivor (pdf 70 kB)
  4. Harald Hjalmarssons (M) och moderata fullmäktigegruppens motion om besöksnäringsstrategi (pdf 38 kB)
  5. Elin Landerdahls (M) motion om systematiska hälsosamtal i åk 1, gymnasiet (pdf 67 kB)
 4. Revisionsrapporter om granskning av intern kontroll vid fakturering till kund samt vid utbetalningar (pdf 234 kB) 
 5. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom Västerviks kommun från 1 januari 2018 (pdf 856 kB) 
 6. Taxa för plan- och bygglagen från 1 januari 2018 (pdf 1,1 MB) 
 7. Ansökan att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden (pdf 247 kB) 
 8. Delårsrapport januari – juni 2017 för Regionförbundet i Kalmar län (pdf 3,6 MB) 
 9. Motion om att inrätta en kulturarvsfond – svar (pdf 137 kB) 
 10. Motion om att Västerviks kommun ska verka för utvisning av personer utan uppehållstillstånd/uppehållsrätt – svar (pdf 172 kB) 
 11. Motion om att förbjuda tiggeri på offentlig plats – svar (pdf 180 kB) 
 12. Medborgardialog i Västerviks kommun – principer (pdf 98 kB) 
 13. Digitala sammanträdeshandlingar för kommunfullmäktige samt inköp av surfplattor (pdf 338 kB) 
 14. Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige – ändring (pdf 373 kB) 
 15. Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden (pdf 124 kB) 
 16. Inlämnade medborgarförslag
 17. Valärenden
 18. Anmälningar

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Klicka här för att se live-sändningen

Sidan senast granskad den 21 december 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)