Kommunfullmäktige 27 februari 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 27 februari 2017 
kl. 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 27 februari 2017 (pdf 253 kB)

Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari 2017 (pdf 1,5 MB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

Kallelse med ärendelista 27 februari 2017 (pdf 738 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Ungdomsmotioner - yttranderätt vid besvarande
 3. Ungdomsmotion om möjlighet till egen skollunch för eleverna - svar
 4. Ungdomsmotion om busskort även vid kortare skolväg - svar
 5. Ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte - svar
 6. Ungdomsmotion om att flytta höstlovet till älgjaktsveckan - svar
 7. Ungdomsmotion om tobaksförsäljning i skolan - svar
 8. Ungdomsmotion om eluttag i elevskåp - svar
 9. Ungdomsmotion om körkortsteori i skolan - svar
 10. Ungdomsmotion om nattbussar inom Västerviks kommun - svar
 11. Ungdomsmotion om hyreslokaler till ungdomar under 25 år - svar
 12. Ungdomsmotion om möjlighet att starta ett Fighting Center - svar
 13. Inlämnade frågor, interpellation och motioner (pdf 387 kB)
 14. Bostadsbyggnadsprogram 2017-2020 för Västerviks Bostads AB (pdf 122 kB)
 15. Granskningsrapport om IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun (pdf 593 kB)
 16. Granskningsrapport - uppföljande granskning av kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet (pdf 303 kB)
 17. Allmänhetens frågestund
 18. Ägardirektiv 2017 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB (pdf 1 056 kB)
 19. Ägardirektiv 2017 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB (pdf 555 kB)
 20. Riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet - tillägg (pdf 1 119 kB)
 21. Policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun (pdf 269 kB)
 22. Inlämnade medborgarförslag
 23. Valärenden
 24. Anmälningar 

Webbsändning

Sammanträdet webbsänds live och går att se i efterhand med webb-TV.

Ungdomsdebatt är planerad i samband med besvarandet av ungdomsmotioner. Denna del börjar omkring kl. 13.15 och webbsänds ej. Sändningen väntas återupptas ca. kl. 15.00. 

Klicka här för att se sändningen

Sidan senast granskad den 17 mars 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)