Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 19 juni 2017 kl. 13.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 19 juni 2017 (pdf 252 kB)

Protokoll

 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2017 (pdf, 2,5 MB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

Kallelse med ärendelista (pdf  960 kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Utdelning av Västerviks kommuns miljöstipendium 2016
 4. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner 
  4.a. Motion om en årlig återkommande krisberedskapskampanj till allmänheten
 5. Vision 2030 för Västerviks kommun (8 306 kB)
 6. Delårsrapport för kommunen januari-april 2017 (pdf 516 kB)
 7. Utökade lokaler för förskolan i Västerviks centralort (pdf 855 kB)
 8. Ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut gällande kostverksamheten samt hyresavtal för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolan (pdf 968 kB)
 9. Förslag till reviderad skötselplan för Gränsö naturreservat - antagande (pdf 2 030 kB)
 10. Köp av del av Källsåker 1:1 (pdf 2 133 kB)
 11. Budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 (pdf 3 808 kB)
 12. Granskningsrapport om IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks kommun - svar (pdf 1 016 kB)
 13. Granskningsrapport om uppföljning av kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet - svar (pdf 754 kB)
 14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val - yttrande till länsstyrelsen (pdf 272 kB)
 15. Valdistriktsindelning vid 2018 års allmänna val - yttrande till länsstyrelsen (pdf 332 kB)
 16. Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid valet 2018 - svar (pdf 322 kB)
 17. Motion om att införa dagsammanträden för kommunfullmäktige i Västerviks kommun - svar (pdf 254 kB)
 18. Motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd - svar (pdf 235 kB)
 19. Motion om samåkningsparkering - svar (pdf 213 kB)
 20. Inlämnade medborgarförslag
 21. Valärenden
 22. Anmälningar

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Klicka här för att se sändningen

Sidan senast granskad den 7 juli 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)