Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 30 oktober 2017
kl. 18.00 i Bruksgården, Kommungatan 1, Edsbruk.

Kungörelse

Kungörelse 30 oktober 2017 (pdf 251 kB)

Protokoll

 Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 2017 (pdf 1 mB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

Kallelse med ärendelista (pdf 1,11 mB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Regional utvecklingsstrategi 2030 (RUS - information från Regionförbundet (pdf 10 941 kB)
 4. Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun - information (pdf 3 677 kB)
 5. Mer påverbar VA-taxa - svar på uppdrag (pdf 727 kB)
 6. Inlämnade frågor, interpellationer motioner (632 kB)
 7. Revisionsrapport om granskning av bisysslor (pdf 191 kB)
 8. Delårsrapport för kommunkoncernen januari-augusti 2017 (pdf 1 429 kB)
 9. Kommunalt partistöd 2016 i Västerviks kommun - utbetalning januari 2018 (pdf 1 030 kB)
 10. Handelspolicy - komplettering med uppdrag om e-handel (pdf 450 kB)
 11. Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf 404 kB)
 12. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap – svar (pdf 235 kB)
 13. Motion om giftfri förskola och skola – svar (pdf 184 kB)
 14. Motion om anpassning av yrkesprogrammen på Västerviks Gymnasium  till verklighetens behov – svar (pdf 196 kB)
 15. Motion om införande av Huskurage – svar (pdf 173 kB)
 16. Motion om strategi för digitaliseringsarbete – svar (pdf 173 kB)
 17. Motion om att utreda fria bussresor för seniorer 70 år och äldre – svar (pdf 107 kB)
 18. Medborgarförslag om avgiftsbefriad bygglovsansökan för solpaneler oavsett placering på tak eller fasad – svar 
 19. Medborgarförslag om att ta bort ordet cirkus i KF:s beslut om markupplåtelse till cirkus (eller liknande) – svar 
 20. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag (pdf 86 kB)
 21. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2018 (pdf 123 kB)
 22. Inlämnade medborgarförslag
 23. Valärenden
 24. Anmälningar

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du normalt följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Just detta sammanträde kan inte utsändas live av tekniska skäl, men en inspelning är publicerad i efterhand.

Klicka här för att öppna webb-tv-sändningen från sammanträdet.

Sidan senast granskad den 10 november 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)