Kommunfullmäktige 27 november 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 27 november 2017
kl. 17.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Direkt efter upprop kommer sammanträdet ajourneras för utbildningen "Hot, hat och våld mot förtroendevalda". Utbildningen genomföras av SKL och är inte öppen för allmänheten. 

Sammanträdet beräknas starta igen ca. kl. 19.30. 

Kungörelse

Kungörelse fullmäktiges sammanträde 27 november 2017 (pdf 178 kB)

Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2017 - beslut med omedelbar justering (25 kB)

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2017 - samtliga paragrafer (473 kB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare 
 2. Allmänhetens frågestund 
  1. Fråga om klimathotet och gratisparkering (pdf 25 kB) 
 3. Skattesats 2018 (pdf 163 kB) 
 4. Inlämnade frågor, interpellationer, motioner 
  1. Jon Sjölander (M) motion om resfria möten (pdf 67 kB) 
  2. Jon Sjölander (M) motion om att införa digitaliserings/IT-utskott (pdf 64 kB) 
 5. Näringslivsstrategi 2018-2022 (pdf 74 kB) 
 6. Redovisning av resultat från förbättringspromenader med utvecklingsdialog – information ( pdf 1 MB) 
 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB (pdf 1,9 MB) 
 8. Bolagsordning och ägardirektiv för Västervik Biogas AB och bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB – ändring (pdf 815 kB) 
 9. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Västerviks kommun – ändring (pdf 80 kB) 
 10. Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera – antagande (pdf 24 MB) 
 11. Revisionsrapport Styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun (pdf 218 kB) 
 12. Revisionsrapport Granskning av verkställighet av fattade beslut (pdf 348 pdf) 
 13. Resepolicy för Västerviks kommun – revidering (pdf 101 kB) 
 14. Förnyad grafisk profil för Västerviks kommun (pdf 2,5 MB) 
 15. VA-taxa från 1 januari 2018 (pdf 631 kB) 
 16. Renhållningstaxa från 1 januari 2018 (pdf 802 kB) 
 17. Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun (pdf 3,8 MB) 
 18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 
 19. Motion om riktlinjer mot barnäktenskap – svar (pdf 246 kB) 
 20. Motion om giftfri förskola och skola – svar (pdf 188 kB) 
 21. Motion om digital signering av sammanträdesprotokoll – svar (pdf 86 kB) 
 22. Motion om nya regler för frågor och interpellationer – svar (pdf 81 kB) 
 23. Arvodering för möten med referensgruppen för hantering av personalstrategiska frågor (pdf 66 kB) 
 24. Inlämnade medborgarförslag (pdf 1,4 MB) 
 25. Valärenden 
 26. Anmälningar (pdf 4 MB) 

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Observera att dagens sammanträde börjar livesändas ca. 19.30, mellan kl. 17.00-19.30 är det en utbildning för våra förtroendevalda om hat och hot. Utbildningen är inte öppen för allmänheten. 

Klicka här för att se eftersändningen

Sidan senast granskad den 18 december 2017
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)