Förnyelse av kommunens logotyp

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-01-10

bild med logotyp

Världen förändras och kommunen med den. Västerviks kommuns gamla logotyp och grafiska profil gjordes för en värld av trycksaker. Idag är det digitala kanaler som gäller och kommunen behöver anpassa sig till det nya. Kommunstyrelsen har gett ledningskontoret i uppgift att ta fram ett förslag som Kommunfullmäktige ska ta beslut om den 29 januari. 

Kommunen passar samtidigt på att förnya sig genom att byta ut stadsvapnet mot kommunvapnet i logotypen. Detta för att tydligare kommunicera hela kommunen och inte bara staden. Västerviks kommun värnar om historien, men kommunen vill också ge bilden av en mer modern och framåtsyftande organisation som lever bland medborgarna.

Har du frågor eller funderingar kring grafiska profilen så kontaktar du kommunikationsstrateg Johan Jensen på HR och kommunikation, telefon: 0490-25 40 37

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)