Invigning av kommunens nya HR-satsningar HR direkt och Rekryteringscenter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-11-18

Under fredagen invigdes Västerviks kommuns nya satsningar inom HR-området HR direkt och Rekryteringscenter.

”HR-avdelningens viktigaste uppdrag är att se till att Västerviks kommun engagerar, utvecklar och behåller Kommunsveriges bästa medarbetare”, står det i ett nytt styrdokument hos Västerviks kommun. Vidare står det att ”Hos oss ska varje medarbetare trivas, få intressanta uppdrag, vara stolta över sitt arbete, ha förtroende för sin chef och känna en positiv gemenskap med sina kollegor”.

Ända sedan kommunens enhet för HR och kommunikation inledde sin omorganisation hösten 2015 har målet varit att möjliggöra värdeskapande processer i alla led av kommunens centrala arbete med enhetens frågor. Tidigt identifierades att man måste frigöra arbetstid för att kunna arbeta med strategiska uppgifter och för att kvalitetssäkra HR-processerna i kommunkoncernen. Därför beslutades att man behöver inrätta två olika centra dit medarbetare, fackliga representanter och chefer ska kunna vända sig, ett center för rekryteringsfrågor och HR direkt för alla övriga HR-frågor.

I Rekryteringscenter säkerställs att kompetensbaserad rekrytering används vid alla kommunens rekryteringar som överstiger tre månaders anställning. Hela organisationen kan vända sig till Rekryteringscenter för att få stöd med en kompetensbaserad rekryteringsmetod. 

Hos HR direkt erbjuds en väg in som ska resultera i att resurserna optimeras och att rätt fråga hanteras av rätt person. Det ska medföra kortare handläggningstider, innebära att kommunens personalpolitik blir gemensam, bättre styrning och kontroll, samt bättre uppföljning och statistik.

Under invigningen den 18 november visades de två nya centren och tillhörande system upp för kommunens mest berörda medarbetare och på måndag 21 november slår både HR direkt och Rekryteringscenter upp portarna för alla medarbetare, fackliga representanter och chefer.

Medarbetare hittar all information på Serviceportalen och telefonnumret till HR direkt är 0490-25 41 60, öppettiden är måndag till fredag 9-15.

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)