Kommunfullmäktige 27 november 2017

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-11-22

Nästa möte i kommunfullmäktige äger rum på Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. Allmänheten hälsas välkommen till mötet kl. 19.30.

Sammanträdet kommer börja kl. 17.00 med en utbildning för våra förtroendevalda. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i utbildningen Hot, hat och våld mot förtroendevalda. Utbildningen är inte öppen för allmänheten. Efter utbildningen ca. kl. 19.30 återupptas sammanträdet och då öppnas även dörrarna för allmänheten. 

I ärendelista finns bland annat ärenden om

  • Skattesats 2018
  • Revisionsrapport Styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun
  • Revisionsrapport Granskning av verkställighet av fattade beslut
  • Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera - antagande

Kommunfullmäktiges handlingar 27 november 2017

Här kan du följa fullmäktige live och i efterhand se sammanträdets eftersändning. 

Webb-TV KF, live 26 februari 13:00

Kommunfullmäktige 26 februari 2018

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)