Arbete för nyanlända

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Du som har kommit som asylsökande och fått uppehållstillstånd i Sverige samt bor i en kommun erbjuds hjälp med etablering i arbetslivet.

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för etableringen. När du har fått beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket och bor i en kommun får du träffa en handläggare från Arbetsförmedlingen.

Handläggaren intervjuar dig om din utbildning från hemlandet och vad du har arbetat med. Ni gör en planering tillsammans för att du så snabbt som möjligt ska kunna få arbete. Planeringen kallas etableringsplan. Etableringsplanen gäller i högst 24 månader. Läs mer om etablering på sidorna om invandring och integration.

Även om du får hjälp att följa din etableringsplan kan du göra mycket själv. Arbeten kan du hitta genom annonser i tidningar och på internet. Det är också vanligt att vänner eller bekanta kan ge tips om lediga jobb.

Det finns privata arbetsförmedlingar som kallas bemanningsföretag. De förmedlar också arbeten. Ofta har bemanningsföretagen lediga jobb inom ett speciellt yrkesområde.

Sidan senast granskad den 1 november 2017
Innehållsansvarig: Sara Nordling

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Nygatan 12

Postadress

593 30 Västervik

Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson

0490-25 50 79

elisabeth.johansson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)