Information om feriepraktik för kommunala anordnare och ideella föreningar

Kontakt för frågor kring feriepraktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 b

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Kommunala verksamheter, ideella föreningar och organisationer - nu är det dags att anmäla era platser för Feriepraktik sommaren 2018!

Feriepraktik är en kommunal satsning med syftet att ge våra ungdomar en meningsfull och avlönad sysselsättning som en introduktion in i arbetslivet. 

Vi behöver din hjälp!

Ni anmäler ert intresse för att ta emot feriepraktikanter under en eller flera perioder i sommar. Varje period är tre veckor lång.

Ungdomarna söker sin feriepraktik i en webbaserad databas. Där får ni en bra möjlighet att marknadsföra er ferieplats för att locka ungdomar att söka sig till er verksamhet under tre veckor i sommar. En bra beskrivning av arbetsuppgifter och innehåll är viktig när ni marknadsför er plats.

Anmälan

Anmälan skickas eller mailas senast den 1 mars 2018 till:
Praktikservice
Enheten för arbete och kompetens
Edholmsgatan 15 B
593 61 Västervik
praktikservice@vastervik.se 

För mer information kontakta

Praktikservice
Lisa Hedström, 0490-25 41 45

praktikservice@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 januari 2018
Innehållsansvarig: Per Lundberg

Kontakt för frågor kring feriepraktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 b

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)