Campus Västervik arrangerar utbildning för praktikhandledare hösten 2016

Kontakt för frågor kring praktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 b

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Julia Forslund
0490-25 41 88
julia.forslund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-05-20

Inbjudan till Utbildning för handledare våren 2017

 

Handledning grund

Den här utbildningen är till för er som är eller ska bli handledare för
praktikanter; både unga och vuxna.

Utbildningen är en hel dag. Den handlar om vad handledning innebär. Den handlar också om vad som är nyttan med praktik och att planera inför en praktik. Vi pratar om olika sorters praktik och vilka regler som gäller för praktik. Vi diskuterar vad som är ett gott bemötande och en bra kommunikation. Syftet är att handledaren efter den här dagen både ska tycka att det är roligare att ta emot en praktikant och känna sig säkrare i sin roll som handledare.

Här är datum, som du kan anmäla dig till, för utbildningar våren 2017:

  • Onsdag den 1 mars klockan 09.00 - 16.00.
  • Onsdag den 26 april klockan 09.00 - 16.00.

Plats: Campus Västervik (Östersjövägen 8).

Anmälan till grundutbildningen skickas med mail till adressen nedan: 
Praktikservice e-post: praktikservice@vastervik.se 
Telefon: 0490-25 41 45.

 

Fördjupad utbildning

Utbildningen gäller er, som är, eller ska bli, handledare för lärarstudenter från högskolan.

Fördjupningen innebär att deltagarna ska få möjlighet att utvecklas som handledare. De får verktyg för att kunna stödja studenterna i deras didaktiska utveckling och för att de ska kunna bedöma studenters pedagogiska förmåga och yrkeskunskap.

Utbildningen är kostnadsfri. Den anordnas av Campus Västervik, i samarbete med kommunens Praktikservice.

Här är datum, som du kan anmäla dig till, för utbildningar hösten 2016:

  • Onsdag den 19 oktober klockan 08.30 - 12.00.
  • Onsdag den 30 november klockan 08.30 - 12.00.

Plats: Campus Västervik (Östersjövägen 8).

Anmälan till fördjupning, VFU skickas med mail till adressen nedan: 
Campus Västervik e-post: vfustudent@vastervik.se
Telefon: 0490-254090.

Kontakt för frågor kring praktik

Enheten för arbete och kompetens
593 80 Västervik

Besöksadress: Edholmsgatan 15 b

Praktikservice

praktikservice@vastervik.se

Hanna Walfredsson
0490-25 52 19
hanna.walfredsson@vastervik.se

Lisa Hedström
0490-25 41 45

lisa.hedstrom@vastervik.se

Julia Forslund
0490-25 41 88
julia.forslund@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)