Nu skickas årets folkhälsoenkät ut till personer i Västerviks kommun

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-03-01

foto på person som fyller i blankett

Under mars månad skickar Folkhälsomyndigheten ut årets folkhälsoenkät. Enkäten går till totalt 8000 personer i Kalmar Län. I Västerviks kommun har totalt 803 personer blivit utvalda att delta. Att få svar på frågorna är viktigt för en förbättrad hälsa för de som bor i kommunen.

- Vi uppmanar alla som blivit utvald att svara på enkäten att göra det. Din medverkan är verkligen betydelsefull för att vi ska kunna jobba för att förbättra hälsan i vår kommun, säger Christian Svensson, folkhälso- och klimatplanerare på Västerviks kommun.

Enkäten hjälper Folkhälsomyndigheten och Västerviks kommun att förstå vilka orsakerna är till vår tids ohälsa och vilka sjukdomar som är vanligare i storstäder än på landsbygden.

- Att få svar på frågorna är viktigt för att vi ska kunna förbättra hälsan för de som bor i vår kommun. Svaren kan visa på insatser som stärker individens hälsa, ger goda förutsättningar för barn och unga i skolan och hur du själv ska kunna påverka hur du mår, fortsätter Christian Svensson.

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)