Ensamkommande barn

Ensamkommande barn, kontaktsida

Ensamkommande barn
Individ- och familjeomsorgen
Box 22
593 21 Västervik

Föreståndare HVB Gamleby

Gunilla Månsson
0493-216 07
gunilla.mansson@vastervik.se

Föreståndare HVB Västervik

Åsa Edvall
0490-25 52 39
asa.edvall@vastervik.se

Föreståndare Stödboende

Lasse Larsson
0490-25 52 84
lasse.e.larsson@vastervik.se

Individ- och familjeomsorgschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 50 57
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

En glad pojkeFlyktingar som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare räknas som ensamkommande barn. Västerviks kommun ansvarar för boende och omsorg för ett antal asylsökande ensamkommande barn.

Barnens levnadsöden och bakgrund är olika. Det gemensamma för alla är att de befinner sig i en utsatt situation. De berörda myndigheterna i kommunen har ett viktigt gemensamt ansvar att prioritera mottagandet av barnen och prövningen av deras ärende.

Boende

Västerviks kommun har ett avtal med Migrationsverket. Det betyder att kommunen har beslutat att ansvara för boende och omsorg för ett antal asylsökande ensamkommande barn. Det finns idag fyra HVB-hem för ensamkommande barn. HVB står för hem för vård och boende. Tre boenden finns i Gamleby och ett i Skaftet som ligger söder om Västervik.

Under våren 2017 flyttade flera ensamkommande barn ut till stödboenden. På sitt stödboende har de tillgång till personal dygnet runt men det finns ingen personal som sover på boendet. För att flytta till stödboende ska de ha fyllt 16 år och det ska ha gjorts en utredning som visar att de klarar av att bo mer självständigt. 

Hösten 2017 finns det tre HVB-hem. Två i Gamleby och ett i Skaftet. Stödboende kommer finnas i Gamleby och Västervik. 

God man

Ensamkommande barn har enligt lag rätt till en god man. En god man ansvarar för barnets ekonomi och juridiska rättigheter. Det är överförmyndarenheten i kommunen som tillsätter en god man. 

Sidan senast granskad den 15 augusti 2017
Innehållsansvarig: Vivi-Ann Blomqvist

Ensamkommande barn, kontaktsida

Ensamkommande barn
Individ- och familjeomsorgen
Box 22
593 21 Västervik

Föreståndare HVB Gamleby

Gunilla Månsson
0493-216 07
gunilla.mansson@vastervik.se

Föreståndare HVB Västervik

Åsa Edvall
0490-25 52 39
asa.edvall@vastervik.se

Föreståndare Stödboende

Lasse Larsson
0490-25 52 84
lasse.e.larsson@vastervik.se

Individ- och familjeomsorgschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 50 57
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)