Integrationsfonden

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Spomenka Duras
0490-25 50 74
spomenka.duras@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Integrationshandläggare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationskommunikatör
Sara Nordling
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Arbetslivskoordinator NYkompetens
Christian Svensson
0490-25 54 11
christian.svensson@vastervik.se

Arbetslivskoordinator NYkompetens
Lotta Bäckström
0490-25 54 18
lotta.backstrom@vastervik.se

Handledare integrationsprojekt
Ingrid Persson
0490-25 51 59
ingrid.persson@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

I kommunens integrationsstrategi har man avsatt pengar till en Integrationsfond. Kommunen vill ge stöd till projekt och aktiviteter leder till utrikes födda kommuninnevånare kommer in i vårt samhällsliv och arbetsliv.

Fonden består av pengar som tidigare kommit från staten som schablonersättningar, till Västerviks kommun. Överskottet används nu för att ge möjlighet till projekt och aktiviteter som främjar integration.

Prioriterade områden är:

1. Kompetensförsörjning
Arbetslivet har avgörande betydelse för integration och påverkar kvalitativ delaktighet inom andra samhällsområden. Projekt, aktiviteter ska gynna utrikes födda personers väg till och inträde på den lokala arbetsmarknaden.

2. Språkkunskap
Språket påverkar individens möjlighet till arbete och delaktighet i samhället. Projekt, aktiviteter ska utveckla och öka kunskaperna i svenska språket för personer med annat modersmål än svenska.

3. Delaktighet i förenings- och kulturliv
Projekt, aktiviteter som ska utveckla och öka målgruppens deltagande i Västerviks kommuns förenings- och kulturliv, tillsammans med kommunens medborgare.

Från juni 2016 kommer medel beviljas enbart för projekt och aktiviteter med bäring på nyanländas, personer med uppehållstillstånd, språkutveckling. Projekt och aktiviteter som stärker nyanländas språkinlärning, utanför utbildningsinsatser som tex SFI. Språket är en viktig nyckel till integration och kommunstyrelsens förvaltning väljer att fokusera återstående medel i fonden på språkutvecklande insatser för nyanlända.

Målgrupper är alla utrikes födda personer som vistas och bor i Västerviks kommun, nyanlända men även asylsökande.

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas även om verksamheten eller projektet:

  • Bidrar till samarbete, möte och kontakt mellan människor.
  • Engagerar fler utrikes födda medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhället.
  • Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från diskriminering och rasism.
  • Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Västerviks kommun.
  • Aktivt söker medfinansiering från andra aktörer.

Vem kan söka?

Det är bara så kallade juridiska personer som kan söka anslag ur Integrationsfonden. Juridiskperson kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Offentligt finansierade förvaltningar och kommunala bolag/ institutioner kan även beviljas bidrag för projekt.

Implementeringsstöd

För ideella organisationer och ideella föreningar, som har behov av extra resurser i en övergång in i ordinarie verksamhet efter avslutat projekt finns ett särskilt implementeringsstöd att söka ur Integrationsfonden. Förutsättningar:

- Implementeringsstöd kan uppgå till max 20% av beviljat belopp i ursprungsansökan.

- Implementeringsstöd kan endast beviljas om den ekonomiska och kvalitativa redovisningen är inlämnad och slutgodkänd för genomfört projekt.

- Implementeringsstöd kan endast beviljas till genomförda projekt och utifrån de förutsättningar och målsättningar som projektet beviljades medel i ursprungsansökan.

Implementeringsstöd beviljas inte till enskild firma eller bolag, myndigheter, bildningsförbund eller kommunala bolag/ institutioner.

Sidan senast granskad den 14 november 2017
Innehållsansvarig: Sara Nordling

Kontakta integrationsgruppen

Integrationsgruppen
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress:
Nygatan 12, Västervik

Kontaktpersoner

Verksamhetschef flyktingmottagning och integration
Kirsi Sedell Masters
0490-25 51 13
kirsi.sedell-masters@vastervik.se

Socialsekreterare
Kristina Apell
0490-25 50 84
kristina.apell@vastervik.se

Socialsekreterare
Spomenka Duras
0490-25 50 74
spomenka.duras@vastervik.se

Socialsekreterare
Christina Odh
0490-25 50 82
christina.odh@vastervik.se

Socialsekreterare 
Roger Andersson
0490-25 51 06
roger.a.andersson@vastervik.se

Socialsekreterare
Emelie Sturup
0490-25 53 65
emelie.sturup@vastervik.se

Samordnare samhällsorientering för nyanlända
Torbjörn Pettersson
0490-25 51 43
torbjorn.a.pettersson@vastervik.se

Integrationshandläggare
Maria Uppman
0490-25 54 24
maria.uppman@vastervik.se

Administratör
Maria Kihl
0490-25 51 45
maria.kihl@vastervik.se

Integrationsassistent
Reem Alhaddad
0490-25 50 77
reem.alhaddad@vastervik.se

Integrationsassistent
Mulugeta Weldegergis
0490-25 54 22
mulugeta.weldegergis@vastervik.se

Integrationsassistent
Ola Zghibeh
073-083 38 24
ola.zghibeh@vastervik.se

Integrationsassistent
Mohamad Al Badri
072-562 12 18
mohamad.al-badri@vastervik.se

Integrationsstrateg
Elisabet Sjöstrand
0490-25 50 75
elisabet.sjostrand@vastervik.se

Föreningslots
Johannes Löf
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Integrationskommunikatör
Sara Nordling
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Arbetslivskoordinator NYkompetens
Christian Svensson
0490-25 54 11
christian.svensson@vastervik.se

Arbetslivskoordinator NYkompetens
Lotta Bäckström
0490-25 54 18
lotta.backstrom@vastervik.se

Handledare integrationsprojekt
Ingrid Persson
0490-25 51 59
ingrid.persson@vastervik.se

Fax

0490-25 50 78

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)