Samordnad individuell plan

Socialförvaltningen, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerätten, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Socialsekreterare

0490-25 51 28

0490-25 51 29

0490-25 51 40

Ni når familjerätten säkrast
måndagar 08.30-09.30
onsdagar 08.30-09.30
torsdagar 08.30-09.30
fredagar 08.30-09.30

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Anhörigkonsulenten, kontaktsida

Anhörigkonsulent

Margareta Eriksdotter

Telefontid: vardagar kl 8-17
0490-25 53 21
anhorigstod@vastervik.se 

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

socialnamnden@vastervik.se

Rehabiliteringsteam, kontaktsida

Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Box 22
593 21 Västervik

Rehabiliteringsteam

Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Telefontid vardagar 8.00-9.00

Centrum och södra kommunen
0490-25 51 76

Norra kommunen 
0493-216 90

Enhetschef

Jenny Forsberg
0490-25 52 47
jenny.forsberg@vastervik.se

socialnamnden@vastervik.se

Fältare, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Fältare

Marcus Wettersten
0490-25 51 48
070-253 82 75

Karolin Ahrens
0490-25 51 49
070-253 86 75

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Vårdhund, kontaktsida

Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Box 22
593 21 Västervik

Rehabiliteringsteam

Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Telefontid vardagar 8.00-9.00

Centrum och södra kommunen
0490-25 51 76

Norra kommunen 
0493-216 90

Vårdhundförare

Anna Helmersson (Backi)
0490-25 54 34

Anita Lööf (Nira)
0490-25 54 51 

Enhetschef

Jenny Forsberg
0490-25 52 47
jenny.forsberg@vastervik.se

Trygghetslarm, kontaktsida

Rosavilla
Allén 15 
593 36 Västervik

Reception, larmcentral

0490-25 53 26
Fax: 0490-25 53 28

Områdeschef

Kicki Johansson
0490-25 53 29
kicki.johansson@vastervik.se

Områdesassistenter

Malin Kidemyr Candlow
0490-25 53 04
malin.kidemyr-candlow@vastervik.se

Lillemor Ljus
0490-25 53 01
lillemor.ljus@vastervik.se

Familj barn och ungdom, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Fältare

Marcus Wettersten
0490-25 51 48
070-253 82 75

Karolin Ahrens
0490-25 51 49
070-253 86 75

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Klaragruppen, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Klarasamordnare

0490-25 51 46

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Barn ungdom, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Fältare

Marcus Wettersten
0490-25 51 48
070-253 82 75

Karolin Ahrens
0490-25 51 49
070-253 86 75

Klarasamordnare

0490-25 51 46

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Familjeenheten, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Familjerådgivningen, kontaktsida

Postadress

Familjerådgivningen
Siversgatan 2 
593 31 Västervik 

Telefon 

0490-25 54 56

Telefontider

Måndag-Onsdag 9.45-10.15
Torsdag 18.00-19.00

Övrig tid när du ringer så kommer du till en telefonsvarare. Tala in ditt telefonnummer så ringer vi upp dig för tidsbokning.

Myndighetsenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65

Övrig tid 9.30-16.00, endast akuta ärenden som ej kan avvaktas till mottagningstiderna

0490-25 50 52

Fax

0490-25 50 28

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65

Övrig tid 9.30-16.00, endast akuta ärenden som ej kan avvaktas till mottagningstiderna

0490-25 50 52

Fax

0490-25 50 28

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Charlotta C Wessman
0490-25 50 58
charlotta.c.wessman@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Vuxenenheten, kontaktsida

Individ- och Familjeomsorgen
Vuxenenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 52 25

Fax

0490-25 52 33

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Tf Enhetschef

Runar Gustavsson
0490-25 52 25
runar.gustavsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Du kan få hjälp att samordna dina insatser från olika verksamheter inom kommun och landsting.

Be någon du har kontakt med inom kommunen eller landstinget att kalla till ett gemensamt möte. Ni bestämmer tillsammans vilka som ska vara med på mötet. Vid det första mötet kommer ni tillsammans att utse vem som ska vara din samordnare framöver. Vid mötet görs en samordnad individuell plan, SIP.

Med hjälp av planen 

  • Ska du vara delaktig och ha inflytande över dina insatser.
  • Ska du få en överblick över din situation.
  • Ska det bli bättre samordning av insatserna.

Se Sveriges kommuner och Landsting SKL:s film om Samordnad individuell plan:

SKL:s film om SIP hos Youtube

Sidan senast granskad den 21 september 2016
Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling

Socialförvaltningen, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Familjerätten, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Socialsekreterare

0490-25 51 28

0490-25 51 29

0490-25 51 40

Ni når familjerätten säkrast
måndagar 08.30-09.30
onsdagar 08.30-09.30
torsdagar 08.30-09.30
fredagar 08.30-09.30

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Anhörigkonsulenten, kontaktsida

Anhörigkonsulent

Margareta Eriksdotter

Telefontid: vardagar kl 8-17
0490-25 53 21
anhorigstod@vastervik.se 

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

socialnamnden@vastervik.se

Rehabiliteringsteam, kontaktsida

Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Box 22
593 21 Västervik

Rehabiliteringsteam

Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Telefontid vardagar 8.00-9.00

Centrum och södra kommunen
0490-25 51 76

Norra kommunen 
0493-216 90

Enhetschef

Jenny Forsberg
0490-25 52 47
jenny.forsberg@vastervik.se

socialnamnden@vastervik.se

Fältare, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Fältare

Marcus Wettersten
0490-25 51 48
070-253 82 75

Karolin Ahrens
0490-25 51 49
070-253 86 75

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Faderskap Föräldraskap, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Faderskapshandläggare

0490-25 51 33

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Vårdhund, kontaktsida

Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Box 22
593 21 Västervik

Rehabiliteringsteam

Arbetsterapeut/Fysioterapeut

Telefontid vardagar 8.00-9.00

Centrum och södra kommunen
0490-25 51 76

Norra kommunen 
0493-216 90

Vårdhundförare

Anna Helmersson (Backi)
0490-25 54 34

Anita Lööf (Nira)
0490-25 54 51 

Enhetschef

Jenny Forsberg
0490-25 52 47
jenny.forsberg@vastervik.se

Trygghetslarm, kontaktsida

Rosavilla
Allén 15 
593 36 Västervik

Reception, larmcentral

0490-25 53 26
Fax: 0490-25 53 28

Områdeschef

Kicki Johansson
0490-25 53 29
kicki.johansson@vastervik.se

Områdesassistenter

Malin Kidemyr Candlow
0490-25 53 04
malin.kidemyr-candlow@vastervik.se

Lillemor Ljus
0490-25 53 01
lillemor.ljus@vastervik.se

Familj barn och ungdom, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Familjerättssamordnare

0490-25 51 30

Fältare

Marcus Wettersten
0490-25 51 48
070-253 82 75

Karolin Ahrens
0490-25 51 49
070-253 86 75

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Klaragruppen, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Klarasamordnare

0490-25 51 46

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Barn ungdom, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Fältare

Marcus Wettersten
0490-25 51 48
070-253 82 75

Karolin Ahrens
0490-25 51 49
070-253 86 75

Klarasamordnare

0490-25 51 46

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Familjeenheten, kontaktsida

Postadress

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Samordnare

Hanna Torstensson
0490-25 51 26

Linda Andersson
0490-25 51 35

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Familjerådgivningen, kontaktsida

Postadress

Familjerådgivningen
Siversgatan 2 
593 31 Västervik 

Telefon 

0490-25 54 56

Telefontider

Måndag-Onsdag 9.45-10.15
Torsdag 18.00-19.00

Övrig tid när du ringer så kommer du till en telefonsvarare. Tala in ditt telefonnummer så ringer vi upp dig för tidsbokning.

Myndighetsenheten, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65

Övrig tid 9.30-16.00, endast akuta ärenden som ej kan avvaktas till mottagningstiderna

0490-25 50 52

Fax

0490-25 50 28

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Kontaktfamilj kontaktperson familjehem, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Myndighetsenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5,Västervik

Telefon

Mottagningstider för konsultation, ansökan och anmälan
måndag-fredag 8.00-9.30.

0490-25 50 59
0490-25 50 65

Övrig tid 9.30-16.00, endast akuta ärenden som ej kan avvaktas till mottagningstiderna

0490-25 50 52

Fax

0490-25 50 28

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontakta nedanstående personer för mer information.

Michael Fasth
0490-25 54 05
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson
0490-25 50 64
annika.m.petersson@vastervik.se

Charlotta C Wessman
0490-25 50 58
charlotta.c.wessman@vastervik.se

Enhetschef

Tove Ferngren
0490-25 52 59
tove.ferngren@vastervik.se

Vuxenenheten, kontaktsida

Individ- och Familjeomsorgen
Vuxenenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 52 25

Fax

0490-25 52 33

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Tf Enhetschef

Runar Gustavsson
0490-25 52 25
runar.gustavsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)