Planerna på en ny infart tar tydligare form

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Bruno Nilsson
0490-254067

Västerviks kommun
Bruno Nilsson
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-06

Hur blir det med en ny infart söderifrån till Västervik? Och vad kostar det? Diskussionerna har pågått ett halvt sekel, minst. Nu är planeringsunderlaget klart. Huvudrapporten hittar du här. Den finns också i spalten till höger, tillsammans med övrigt utredningsmaterial, underlag och hittills tagna beslut.

Sammantaget är materialet omfattande. Hur fladdermöss, havsörn och övrig natur drabbas har utretts. Liksom vilka lägen och sträckningar som blir bäst.

Karta över det utredda områdetDet område rapporten omfattar liknar ett bananskal på kartan.

Fördelarna med en ny infart är uppenbara. Avståndet in till centrum blir kortare för trafik söderifrån. En andra infart minskar också sårbarheten vid en stor olycka eller ett stort vägarbete. Men naturen och omgivningen påverkas. Och projektet kostar förstås pengar.

Enligt den senaste beräkningen hamnar kostnaden på 276 miljoner kronor. Summan omfattar byggandet av vägen och dess konstruktioner. Då ingår trafikplats, ny infart komplett med gång- och cykelväg in till Dichmansgatan samt bro över Kvännaren.

Kostnaderna för administration, utredning och projektering, besiktningar, inlösen av mark, särskilda miljöåtgärder och arkeologiska undersökningar är kalkylerade men inte medräknade. De åtgärder som kan behövas inne i centrum för att ta emot trafiken från Dichmansgatan ingår inte heller.

Modell av trafikplatsBilden här ovan visar hur trafikplatsen skulle se ut enligt utredningens förslag. Bilden här nedan visar de olika alternativ som övervägts, alla på en gång i olika färger. Ett ordentligt nystan. Det nu föreslagna läget för trafikplatsen är ritat med grön färg.

Karta med flera vägalternativ i olika färgerNästa steg blir att ta fram underlag för att kunna erhålla mark att bygga på. Det kan göras med antingen vägplan eller detaljplan och frågan ska tas upp i kommunstyrelsen under hösten 2017.

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Bruno Nilsson
0490-254067

Västerviks kommun
Bruno Nilsson
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

vasterviks.kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)