Överenskommelse mellan kommunen och föreningslivet

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

logga för överenskommelsenRegeringen, Sveriges kommuner och landsting och ett 60-tal idéburna organisationer har gjort en överenskommelse om hur man ska samverka. Nu ska även vi göra det samma för Västerviks kommun.

Föreningar spelar en viktig roll i samhället. Både för att skapa gemenskap och aktiviteter, men även för att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och samhället i stort. För kommunen är det viktigt med ett aktivt föreningsliv. Många föreningar är även beroende av ett enkelt samarbete med kommunen. För att stärka samverkan mellan den ideella sektorn, också kallad det civila samhället, och kommunen så kommer vi ta fram ett dokument som beskriver hur vi ska samverka.

Dokumentet kommer innehålla exempel på vad kommunen och föreningslivet behöver göra för att samverkan ska bli bättre. Det kommer även beskriva vår gemensamma värdegrund.

Vad som ska stå i vår lokala överenskommelse är upp till de personer som engagerar sig i arbetet. Under våren 2015 genomfördes flera möten där detta diskuterades.

I Västerviks kommun så är det föreningen "Föreningar i Tjust" som driver arbetet med att ta fram en överenskommelse. 

Dokument ute på remiss till den 30 oktober

Utifrån de samtal som förts så har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till dokument som du kan ladda ner här på sidan. 

Nu uppmanas alla föreningar i Västerviks kommun att tycka till om dokumentet. Fram till den 30 oktober tar vi emot era synpunkter. I dokumentet står det hur ni lämnar in era synpunkter. 

 

Sidan senast granskad den 9 februari 2015
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)