Svar på öppet brev från IFK Västervik om söndertorkade fotbollsplaner i Örbäcken i Västervik

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-07-27

IFK Västervik skriver om sina söndertorkade fotbollsplaner vid Örbäcken i Västervik i ett öppet brev som vi på kommunen tagit del av under tisdagen 26 juli.

Situationen med bevattningsförbud, långvarig torr väderlek och dessutom en riktigt tuff värmebölja från mitten av juli har satt växtligheten i Västerviks tätort med närliggande orter under hård press sommaren 2016 och allra värst drabbades kanske fotbollsplanerna vid Örbäcken. Just där är markförhållandena sådana med hög sandhalt i jorden, att det normalt krävs mer vatten än på övriga fotbollsplaner i vår kommun. Denna sommar har de tagit mer stryk än övriga fotbollsplaner och IFK Västervik har all rätt att känna sig oroade över planernas skick.

Att situationen var så allvarlig som IFK Västervik nu påtalar var inte alla ansvariga på kommunen medvetna om och vi måste göra en så kallad pudel i den här frågan: Vi är de första att beklaga detta och omgående starta arbete för att komma till rätta med problemen. Samtidigt måste vi på kommunen också se över våra rutiner och samarbete med vårt bostadsbolag som sköter planerna på vårt uppdrag, det ska inte behöva bli så här illa utan att det skapas en åtgärdsplan. Vi måste också omgående se till att övriga planer som berörs av bevattningsförbudet (Bökensved, Karstorp och Gunnebo IP i första hand) inte riskerar att bli så skadade som Örbäckens planer blivit.

Från kommunens sida måste vi de närmaste dagarna göra en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att få fotbollsplanerna användbara igen och en planering av hur det arbetet ska gå till. Klart är att det kommunala dricksvattnet från vattentäkten i sjön Hjorten inte kan användas i arbetet, bevattningsförbudet kvarstår. Situationen med Hjortens vattennivå har passerat gränsen till kritisk och fokus för det kommunala dricksvattnet i och runt Västervik, Almvik, Verkebäck och Gunnebo måste fortsatt ligga på maximal sparsamhet för att inte äventyra orternas tillgång till dricksvatten.

När kan planerna vid Örbäcken åter ha acceptabel standard och hur löser kommunen den uppkomna situationen till dess? På första frågan behöver vi några dagars arbete för att kunna göra en professionell bedömning. Vädrets makter spelar självklart också in.

Andra frågan är lite enklare att svara på: Konstgräsplanen på Bökensved finns tillgänglig för bokningar och den håller bra standard. Även fotbollsplanerna som Västerviks FF använder på Karstorp håller bättre standard än Örbäcken för närvarande, vi måste undersöka om man frigöra lite tider där under den närmaste tiden. Kommunens företrädare kommer att söka kontakt med berörda föreningar för dialog om möjliga lösningar så snabbt som det går.

För Västerviks kommun: Anders Östlund, fritids- och folkhälsostrateg och Mats Hugosson, förste vice ordförande kommunstyrelsen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)