Pressmeddelande: Skolinspektionen gör tillsyn i februari

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-12-12

Under vecka sex och sju 2017 genomför Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn i Västerviks kommun. Syftet med inspektionen är att granska hur väl kommunen lever upp till de nationella mål och krav som finns.

Skolinspektionen granskar verksamheten på ett övergripande plan genom dokumentstudier, dessutom får ett antal skolor besök; Blackstad skola, Himalajaskolan, Ringeltaubska skolan och Östra Ringskolan. När det gäller gymnasiet är det rektorsområde fyra och fem som får besök.

Ett gediget arbete har gjorts med att utveckla våra verksamheter sedan Skolinspektionen senast var på besök, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare för grundskolan i Västerviks kommun. Vi ser Skolinspektionens tillsyn som en möjlighet att få stöd i vårt kvalitetsarbete så att vi kan fortsätta utveckla förskola och skola i kommunen.

För mer information kontakta:

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)