Enkät till föräldrar med barn i förskolan och pedagogisk omsorg/familjedaghem

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-02-03

Västerviks kommun genomför vartannat år en enkätundersökning riktad till föräldrar som har barn i förskolan eller den pedagogiska omsorgen/familjedaghem. Enkäten ger dig som förälder möjlighet att ge dina synpunkter på verksamheten i den egna förskolan eller familjedaghemmet. Resultatet är en viktig del i arbetet med att förbättra verksamheten.

Om du har flera barn i förskolan eller den pedagogiska omsorgen/familjedaghem är det viktigt att du besvarar en enkät per barn. Din medverkan är frivillig men ditt svar är mycket viktigt och ditt svar är förstås anonymt.

Sista dag att besvara enkäten är den 15 april 2016

LÄNK TILL ENKÄTEN

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)