Barnen inviger nya förskolan Arabia

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-09-21

Nya förskolan Arabia i Västervik invigd.

Den 20 september blev en festlig och solig dag på förskolan Arabia! Tillsammans klippte barnen banden och förklarade på så sätt förskolan Arabia invigd! 

Kliper band

Förskolechef Susanne Myrgård och barn hälsade alla välkomna till invigningsfesten och berättade om hur barnen på förskolan varit delaktiga i byggnationen genom ett samarbete med de entreprenörer som har funnits med under byggnationen. Inne på förskolan fick besökarna tillfälle att titta mer på projektet och husen som barnen tillverkat.

Hus som barnen tilverkat

Invigningstal hölls av barn- och utbildningsnämndens ordförande, Gunnar Jansson.

Invigningstal

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)