Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Barn i skola

Vår vision Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas genomsyrar arbetet med att utveckla våra skolor och fritidshem. 

Det finns 19 kommunala grundskolor i kommunen, från Edsbruk i norr till Hjorted i söder. I våra verksamheter går drygt 3500 elever. Arbetet leds av rektor som är direkt ansvarig under grundskolechefen. Alla rektorer ses gemensamt ett par gånger per månad och arbetar med frågor kopplade till skolutveckling. Rektorerna ingår i team, där mellan två och fyra rektorer träffas för att arbeta kollegialt med att utveckla skolorna.

I Västerviks kommuns skolor är förskoleklassen integrerad i skolan. Varje F-6 skola har fritidshem. En del skolor erbjuder fritidsklubb för elever som är mellan 10 till 13 år. På mindre orter erbjuds annan pedagogisk verksamhet i förskolans lokaler, vilket är ett alternativ till fritidshem. Särskolans verksamhet är till största del integrerad i kommunens skolor men här finns också en egen särskoleenhet.

I organisationen finns också olika stödfunktioner så som elevhälsa, ekonomi, HR och administration för att skapa förutsättningar för skolornas arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi är stolta över allt gott arbete som sker i kommunens skolor. Hela organisationen arbetar tillsammans för att skapa en verksamhet av hög kvalitet för våra elever. 

Om e-tjänsten Dexter

Dexter

Dexter är Västerviks kommuns e-tjänst för grundskola, gymnasium och komvux.

  • Du som är förälder och eller vårdnadshavare som har barn placerade i kommunal verksamhet kan logga in i Dexter.
  • Där kan du ta del av information om ditt barns barnomsorgsplacering och skolgång.
  • Du kan också logga in själv som studerande. Här kan du se det utbud av  skolor som finns i kommunen.

Uppdatering fredag om magsjuka på Åbyängskolan i Gamleby

2018-03-16

Antalet nya personer som insjuknar i magsjuka i Gamleby fortsätter minska betydligt. Under fredagen finns uppgifter om att endast tre nya personer har insjuknat på grund av magsjukan.  - Vi bedöm...

Uppdatering torsdag om magsjuka på Åbyängskolan i Gamleby

2018-03-15

Antalet nya personer som insjuknar i magsjuka i Gamleby minskar betydligt. Under torsdagen var ett fåtal personer hemma från skola eller arbete på grund av att de har varit eller är drabbade av magsju...

Uppdatering onsdag om magsjuka på Åbyängskolan i Gamleby

2018-03-14

Antalet nya personer som insjuknar i magsjuka i Gamleby minskar betydligt. Under onsdagen var cirka 20 personer hemma från skola eller arbete på grund av att de har varit eller är drabbade av magsjuka...

Uppdatering tisdag eftermiddag om magsjuka på Åbyängskolan i Gamleby

2018-03-13

Under tisdagen har arbetet fortsatt med att utreda smittkällan samt sätta in åtgärder för att förhindra spridning av magsjukan som drabbat elever och personal på Åbyängskolan i Gamleby. Åbyängskolan h...

Uppdatering måndag kväll om magsjuka på Åbyängskolan i Gamleby

2018-03-12

Under måndagen har arbetet med att kartlägga läget med magsjukeutbrottet bland elever och personal på Åbyängskolan i Gamleby fortsatt. En uppgift har varit att ta reda på hur många elever och personal...

Sidan senast granskad den 28 oktober 2016
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)