Nyheter utbildning och förskola

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Barn som leker under fritidhemmens dag

Fritidshemmens dag firas på flera platser

2017-05-15

Den nionde maj firades fritidshemmens dag på flera platser runt om i kommunen. I Gamleby samlades barn och personal från Gunnebo skola, Ankarsrums skola, Blackstad skola och Himalajaskolan. Dagen fir...

Skolbarn sitter och klappar i händerna

Många hälsofrämjande insatser på skolorna

2017-05-11

Mycket görs för att främja elevernas hälsa på skolorna i Västerviks kommun: Pulshöjande aktiviteter för att barnen inte ska bli stillasittande. Kamratstödjande projekt för social trivsel. Praktiska fö...

Simhallen i Västervik

Kommunen erbjuder sommarskola

2017-04-19

Sommaren 2017 erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen i Västervik sommarskola. Under sommarlovets två första veckor får elever som behöver det chans till extra undervisning. Det gäller elever i åt...

Vårdpersonal som pratar med äldre dam

Informationsträff om utbildning för undersköterskor

2017-04-11

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Välkommen till en informationsträff! Hösten 2017 startar yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersk...

Barn skriver i bok

Skolinspektionens beslut ett kvitto på gott arbete

2017-04-05

Nu har kommunen fått besluten från Skolinspektionens tillsyn för grundskolan och grundsärskolan. Dessa beslut visar, liksom besluten för förskolan, gymnasiet och Komvux, att verksamheterna håller en h...

Glädjande besked från Skolinspektionen

2017-03-17

Den senaste veckan har Skolinspektionens beslut börjat komma till Västerviks kommun. Så här långt har kommunens förskolor och skolor inte fått några påpekanden, utan grönt ljus på samtliga punkter. – ...

Ska du söka högskoleutbildning?

2017-03-17

Studievägledning Drop-In på Campus Västervik för alla som har svårt att få ballongen att lyfta. När? 30 -31 mars 09:00 - 16:0010 - 11 april 09:00 - 16:00 Antagningen är öppen för ansökan frå...

Ewa Myhrén blir ny grundskolechef

2017-03-08

Ewa Myhrén är redan ett välkänt ansikte i Västerviks kommun. Här har hon arbetat med skolutvecklingsfrågor i över 15 år. För närvarande jobbar hon som utvecklingsledare för grundskolan. Tidigare har h...

Pressmeddelande: Skolinspektionen gör tillsyn i februari

2016-12-12

Under vecka sex och sju 2017 genomför Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn i Västerviks kommun. Syftet med inspektionen är att granska hur väl kommunen lever upp till de nationella mål och krav so...

Pressmeddelande: Bättre resultat i senaste PISA-undersökningen. Västerviks 15-åringar följer trenden

2016-12-06

Efter flera år med fallande resultat har svenska 15-åringars kunskaper nu förbättrats. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Ett resultat som också syns i Västerviks kommun, enligt Ewa Myhrén, ut...

Barnen inviger nya förskolan Arabia

2016-09-21

Nya förskolan Arabia i Västervik invigd. Den 20 september blev en festlig och solig dag på förskolan Arabia! Tillsammans klippte barnen banden och förklarade på så sätt förskolan Arabia invigd!  ...

Pressmeddelande: Måluppfyllelsen i skolorna i kommunen under läsåret 2015-16

2016-09-14

De preliminära resultaten för skolorna i Västerviks kommun från läsåret 2015-16 börjar bli klara. Det finns nu siffror för årskurs tre, sex och nio och här kommer en redogörelse för det som nu finns p...

Förbättringsprojekt gav miljövänliga lådcyklar till förskolan Stövlan

2016-09-08

Naturförskolan Stövlan sökte under våren 2016 pengar i Västerviks kommuns satsning "Små steg stora förbättringar” till lådcyklar. Förskolans tanke med projektet är att berika barnen med nya platser oc...

Vill du jobba som vikarie inom skola och barnomsorg?

2016-08-31

Kan du med kort varsel hoppa in och vikariera för personal inom skola och barnomsorg? Då kan det vara dig vi behöver. Barn- och utbildningsförvaltningen söker just nu sjuk- och timvikarier. ...

Kvinnor, män och alla vi andra

2016-08-17

All personal inom barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun inbjöds till inspirationsföreläsning den 15 och 16 augusti om de normer och värderingar som kanske styr våra liv och ibland påve...

Pressmeddelande: Om rekrytering av pedagogisk personal inför läsåret 2016-17

2016-08-11

Många massmedier ställer frågor om hur det har gått för Västerviks kommun när det gäller rekrytering av pedagogisk personal till förskolor och skolor, därför vill kommunen ge en kort bild av läget jus...

Läsårsstarten höstterminen

2016-08-11

Västerviks kommuns grundskolor börjar läsåret 2016/2017 måndag den 22 augusti. Nyinflyttade elever anmäls till respektive skolexpedition. Skollunch serveras. De elever som ska åka linjetrafik får åka ...

Ansökan om lokala vård- och omsorgscollege i både södra och norra Kalmar län är godkända

2016-06-16

Idag har Västerviks kommun nåtts av en bekräftelse på att Söder Kalmar län och Norr Kalmar län är godkända som lokala VO-College under tiden 2016-06-15-2019-06-30. Mer information presenteras om fråga...

Pressmeddelande: Barn- och utbildningsförvaltningen får 319 000 kronor till läxhjälp

2016-06-02

Ett flertal grundskolor i kommunen erbjuder läxhjälp till eleverna. Skolverket har idag beviljat medel för att finansiera detta. Det innebär att de skolor som erbjudit läxhjälp under året nu får ekono...

Pressmeddelande från Campus Västervik: Ingenjörsutbildning till Campus Västervik

2016-05-24

Campus Västervik breddar utbildningsutbudet med en ingenjörsutbildning inom maskinteknik. - Det är en ny pusselbit i vår verksamhet som redan har flera utbildningar motoffentlig sektor. Nu får vi en u...

Pressmeddelande: Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder sommarskola under två veckor

2016-05-13

Sommaren 2016 erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen sommarskola. Sommarskolan arrangeras för elever i årskurserna 7 till 9, samt för elever på gymnasiet. Rektorerna på högstadieskolorna och på g...

Pressmeddelande: Barn- och utbildningsförvaltningen om SKL:s öppna jämförelser 2016

2016-04-25

Idag har Sveriges Kommuner & Landsting, SKL, presenterat de årliga öppna jämförelserna. Utifrån ett antal mätpunkter som rapporteras in skapas en jämförande statistik. För Barn- och utbildningsför...

Nu är nya kurskatalogen här!

2016-04-21

Nu är vår kurskatalog för våren 2017 Välkommen med din ansökan senast 15 november! Komvux kurskatalog våren 2017 (pdf.1,31MB) 

Dags att söka höstens kurser på Campus Västervik

2016-04-05

Nu är det hög tid att söka till höstens högskolestudier. På Campus Västervik kan du läsa både hela program och enstaka kurser för kompetensutbildning. Läs mer om höstens utbildningar på Campus Västerv...

Enkät till föräldrar med barn i förskolan och pedagogisk omsorg/familjedaghem

2016-02-08

Västerviks kommun genomför vartannat år en enkätundersökning riktad till föräldrar som har barn i förskolan eller den pedagogiska omsorgen/familjedaghem. Enkäten ger dig som förälder möjlighet att ge ...

Höjning av taxa för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

2016-01-04

Riksdagen har beslutat om en höjning av avgiftsnivåerna i maxtaxan. Med anledning av detta beslutade Kommunfullmäktige den 14 december 2015 att revidera Västerviks kommuns taxa för förskola, fritidshe...

Pressmeddelande: Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg lämnar Västerviks kommun till sommaren

2015-12-10

Kalle Söderberg har arbetat fyra år som Barn- och utbildningschef i Västerviks kommun och har nu bestämt sig för att gå vidare i yrkeslivet. - Jag och min fru har bestämt oss för att våga leva ut vår ...

Pressmeddelande från Barn- och utbildningsförvaltningen: Rekrytering av mer än 20 nya pedagoger och tre tjänster inom elevhälsa omgående i Västerviks kommun

2015-12-03

När staten under oktober skickade ut höjd schablonersättning för flyktingars mottagande och skolgång till landets kommuner var det för att täcka ökade kostnader inom bland annat kommunernas utbildning...

Nya befattningar inom kommunens skolverksamhet ska avlasta rektorer och lärare, nio nya tjänster lediga just nu

2015-11-09

Två nya befattningar som förskolechef och intendent har införts inom Västerviks kommuns förskolor och skolor. Detta är en del i arbetet med att förbättra rektorers arbetssituation inom kommunens skolo...

1000-tals lyktor

2015-11-05

- under samma himmel, samma kväll Stadsparken, gräsplanen mellan kommunhuset och Gertrudsgården 20 november kl 18.00 -19.00. 1000 vackra lyktor tänds och glimmar. Lyktorna lyser för barnens ...

Våld i offentlig miljö: risker och kommunens beredskap

2015-10-22

Med anledning av den allvarliga händelse som har inträffat på en grundskola i Trollhättans kommun idag informerar nu Västerviks kommun om hur man i kommunens organisation och skolmiljö har arbetat med...

Pressmeddelande: Västerviks elever och skolor på plats 56 av 290 i Lärarförbundets rankning av landets bästa skolkommuner

2015-10-13

När Lärarförbundet idag presenterar sin årliga rankning av Sveriges bästa skolkommuner har Västervik gått tillbaka från plats 54 till plats 56, men på flera områden har Västerviks kommuns skolor förbä...

Nu står Ljungbergaskolan i Västervik färdig

2015-09-03

Läsåret har startat och 147 elever gå på skolan. Skolan ersätter Kvännarskolan som har funnits i 31 år. Inför skolstart lämnade personal, elever och föräldrar in förslag på namn. Vid en omröstning fic...

Pressmeddelande: Västervikslärare nominerad till priset Guldäpplet

2015-08-24

Skogshagaläraren Sara Persson är en av de nominerade när årets upplaga av priset Guldäpplet ska delas ut. Guldäpplet är ett pris som ges till svenska lärare med inspirerande arbetssätt och förmåga att...

Skolstart läsåret 2015/2016

2015-07-09

Västerviks kommuns grundskolor börjar läsåret 2015/2016 tisdag den 18 augusti. Om inte annat anges är första skoldagen halvdag och ingen skolmåltid serveras. Nyinflyttade elever anmäls till respektive...

Ska du söka till högskolan?

2015-04-13

Den 15 april är sista dagen att söka till högskolan inför hösten. Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan? Kontakta Campus Västervik så hjälper de dig.  På Campus Västerviks sida finns ...

Öppet hus nya Solkullens förskola i Gamleby

2015-02-18

Öppet hus på förskolan Solkullen Allmänheten hälsas välkommen till öppet hus av nya fina förskolan Solkullen.  Lördag den 28 februari kl. 9:30–11:30

Information om utredning av hot på högstadieskola

2014-11-11

Under måndagen förhördes en elev på en av kommunens högstadieskolor av polis i en utredning om hot. Eleven har därefter återvänt till skolmiljön och här ger Västerviks kommun ytterligare information o...

Fortsatt uppåt för måluppfyllelsen i barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning

2014-11-05

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt årets kvalitetsredovisning.- Ett fantastiskt arbete har skett på våra förskolor och skolor trots att resurserna minskat under flera år, säger barn- och utbi...

Pressmeddelande: Planerna inför starten av ny högstadieskola för hela norra kommunen i Gamleby klarnar

2014-10-20

Arbetet med att skapa en helt ny högstadieskola för eleverna från Åbyskolan i Gamleby och högstadiedelen av Överumsskolan har pågått med hög intensitet under hela 2014 och nu börjar planerna klarna. K...

Förskollärarprogrammet på Campus Västervik, sök nu!

2014-09-30

Du vet väl om att Campus Västervik erbjuder förskollärarprogrammet på distans i ett specialanpassat utförande som gör att du kan sköta dina studier nästan enbart på plats vid Campus i Västervik och en...

Kompetens för livet - Barn- och utbildningsförvaltningens vision och verksamhetsidé

2014-09-08

Barn- och utbildningsförvaltningens nya vision och verksamhetsidé Kompetens för livet. Lust att lära - rätt att lyckas   Arbetet med att ta fram ny vision och verksamhetsidé har skett i process ...

Pressmeddelande: 48 förstelärartjänster och en lektorstjänst tillsatta i Västerviks kommun

2014-09-02

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsatt totalt 48 förstelärartjänster och en lektorstjänst inför läsåret 2014/15. Tjänsternas utformning har förankrats politiskt och med de fackliga företrädar...

Skolstart 2014/2015

2014-07-04

Välkomna till skolstart läsåret 2014/2015 Västerviks kommuns grundskolor börjar läsåret 2014/2015 tisdag den 19 augusti. Om inte annat anges är första skoldagen halvdag och ingen skolmåltid serveras. ...

En uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013

2014-06-27

Nu finns utvärderingen av vad besparingarna 2013-14 innebar för förskolan och skolan i Västervik att läsa. Det har gjorts en utvärdering av besparingar som genomfördes i organisationen för försko...

Pressmeddelande: Måluppfyllelsen fortsatte att öka i Västerviks grundskolor 2013

2014-05-22

PRESSMEDDELANDE 2014-05-22 Grundskoleelever i årskurs tre, sex och nio i Västervik följer ett likartat mönster under 2013: Måluppfyllelsen när det gäller kravnivåer i nationella prov och meritvärden ö...

Pressmeddelande: Reslutat från Skolinspektionens regelbunda inspektion av kommunens skolor, förskolor och fritidshem klara

2014-04-01

Resultat från Skolinspektionens regelbundna inspektion av kommunens skolor, förskolor och fritidshem klara Skolinspektionen har nu avslutat sin regelbundna inspektion av skolor, förskolor och fritidsh...

Inbjudan pressträff efter Skolinspektionens besök i Västervik

2014-03-28

Pressmeddelande: Barn- och utbildningskontoret erbjuder ytterligare ca 30 förstelärar- och lektorstjänster från och med höstterminen 2014

2014-03-12

Vårdnadshavare i skola och förskola, Inbjudan till gruppintervju

2014-02-28

Vi vill inbjuda er till gruppintervju för att ta reda på om ni som vårdnadshavare i skola och förskola upplever att verksamheten som ert barn deltar i har påverkats av förändrade förutsättningar. Har ...

Västerviks Gymnasiums rektorsområde fem i topp på tidningen Barometerns ranking

2014-02-10

När tidningen Barometern i Kalmar den 8 februari presenterade en egen ranking av 44 gymnasieskolor i Kalmar län hamnade Västerviks Gymnasiums rektorsområde 5 med program i naturvetenskap, teknik, ekon...

Nu har Ugglan öppnat

2014-02-05

Nu har Ugglan öppnat - kväll, helg och nattomsorgen, sin verksamhet i Västervik! Verksamheten Ugglan är ett projekt som bedrivs under 1,5 år. Ugglan finns i lokaler vid Älvdansens förskola. Från 1 feb...

Breviksskolan uttagen till Vi i femman 2014

2013-12-11

Nu är det klart vilka åtta klasser som ska göra upp om att bli Kalmar läns bästa femteklass. Breviksskolan 5C Måsen är en av de uttagna klasserna. De kommer att möta Nybro Montessoriskola 5A. 

Pressmeddelande: Politiska majoriteten satsar på omsorg för barn på kvällar, nätter och helger

2013-10-23

PRESSMEDDELANDE 2013-10-18 Satsning på omsorg för barn på kvällar, nätter och helger Den politiska majoriteten Moderaterna och Socialdemokraterna lägger nu fram ett förslag om omsorg öppen för barn ti...

Anteckningar dialogmöte 9 oktober om förskolan

2013-10-22

Här kan du läsa minnesanteckningarna från dialogmötet om förskolan mellan politiker, tjänstemän och föräldrar. Minnesanteckningar från dialogmöte 9 oktober 2013 (pdf 175 Kb).  

Pressmeddelande: Satsningar på höjda lärarlöner och IT för bättre kvalitet i skolan

2013-10-10

PRESSMEDDELANDE 2013-10-10 Satsningar på höjda lärarlöner och IT för bättre kvalitet i skolan Majoriteten bedömer att det finns utrymme för satsningar inom skolans område under 2014. Bakgrunden t...

Sidan senast granskad den 22 oktober 2013
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Relaterade nyheter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)