Snörapporten 2017-01-05

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Uppdatering:

Västervik: Samtliga områden är plogade. Det har framförallt varit mycket drivor. 

På huvudvägnätet är det i stort sett bart. På lokalgator är det vinterväglag och det är sandat till stora delar i korsningar och backar.

Samtliga gång och cykelvägar är sandade och plogade.

 

Horn,Händelöp,Åldesbäck,Ytterhult,Gränsö: vägarna är sandat klart 13.00

 

Gamleby: Sandning start 04.00

 Västervik: Plogning samtliga områden start 04.00.

Sandning påbörjas under förmiddagen på utsatta platser.

 Edsbruk/Helgenäs: Sandning start 06.30

Maskiner är ute i Hjorted/Blankaholm/Gunnebo/Ankarsrum.

Vi ber återigen fastighetsägare att tänka på de oskyddade trafikanterna och se över sina gångbanor och vid behov sanda utanför sina fastigheter.

Sidan senast granskad den 5 januari 2017
Innehållsansvarig: Magnus Peterson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)