Snörapporten 2017-01-12

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-01-12

Västervik 

Saltning påbörjades onsdagen 14.00 innan snöfallet började för att förebygga halka. Arbetet forsatt fram till 19.00 då det fick avbrytas för en akut vattenläcka och beredskapspersonalen behövdes där.

Arbetet med halkbekämpning påbörjades igen 04.00 med flera maskiner och lastbilar.

Samtliga gator på huvudvägnätet var halkbekämpat vid 06.30, då påbörjades arbetet med att salta lokalgator.

Vi saltar också gång- och cykelvägar under morgon/förmiddag.

Vi räknar med att stigande temperatur och halkbekämpningen kommer att verka under dagen, innan kylan återkommer.

Gamleby

Saltning av stora leder start 04.00.

Sandning på utsatta platser, gång- och cykelvägar/lokalgator.

Övrigt

Maskiner är ut och jobbar i Överum, Gunnebo, Ankarsum, Totebo, Loftahammar. 

Övriga orter inga rapporter.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)