Snörapporten 20170104

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-01-04

Del 2

I så gott som samtliga orter är prioriterade gator plogade och sandade.

Samtliga gång- och cykelvägar och stora leder är plogade och halkbekämpade i Västervik. 

Inga lokalgator är plogade. Vår planering är att sanda dessa under torsdagen.

Även Hornsvägen,Ytterhult, Händelöp och Åldersbäck är plogade

Del 1

Under eftermiddagen kommer det att frysa på vägarna. Vi har i nuläget c.a 30 maskiner ute i kommunen som jobbar med snö och halka.

För Västerviks del avvaktar vi med plogning av lokalgator.

 

Gamleby:

Gång och cykelvägar samt stora leder plogning start 04.00

Lokalgator start 07.00

 

Västervik/Gunnebo:

Saltning kvällen 3/1 och morgon 4/1 stora leder.

Plogning samtliga Gång och cykelvägar start 07.00

Plogning stora leder och parkeringar start 08.00

För Västerviks del avvaktar vi med plogning av lokalgator.

 

Överum plogning start 3/1 21.00 pågår

 

Totebo plog/sandning

 

 Ankarsrum sandning start 04.00.

Övriga områden inga rapporter

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)