Generationspark i Västerviks stadspark

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-12-19

Den nya mötesplatsen i Stadsparken i Västervik ska vara tillgänglig för alla och locka människor över generationsgränserna. 

Den nya mötesplatsen ska bli en rolig och spännande lekplats för barn i alla åldrar. Här kommer att finnas gummikullar i olika höjder, hinderbana, rutschkanor, klätterlek, karuseller, studsmattor och mycket annat. Förutom lekutrustning ska den innehålla utegym, plats för vila och picknick, grillplats med väderskydd, planteringar med mera.

Belysningen kommer att förbättras på lekplatsen och på sikt också i hela parken.

Den nya mötesplatsen kommer att vara där lekplatsen är idag med en liten utökning mot norr.

- Det har varit viktigt för oss att stadsparken ska bli en generationspark för hela kommunen. Den nya mötesplatsen är därför gestaltad för att locka människor i alla åldrar, säger Sofia Hjertqvist, Planarkitekt, Enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun.

- Vi har fått förtroendet att bygga Generationsparken på uppdrag av Västerviks kommun och den planeras vara färdig sommaren 2017, berättar Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad, Västervik Miljö & Energi.

För mer information, kontakta gärna:
Sofia Hjertqvist
Planarkitekt
Enheten för samhällsbyggnad
Västerviks kommun
Telefon 0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)