Med anledning av terrorattacken i Stockholm

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-04-08

Våra tankar och sympatier går med de drabbade i fredagens terrorattack i Stockholm. För att visa vårt deltagande, hissas kommunens flaggor på halv stång under lördagen. Västerviks kommun deltar i den tysta minut som regeringen har utlyst måndag 10 april klockan 12.00. Vi följer utvecklingen noga och har täta kontakter med berörda myndigheter. Vi bedömer risknivån i vår kommun som låg men är beredda att öka vår beredskap om läget skulle förändras.

Om du har tips eller information ska du kontakta Polisen på telefon 114 14

För ytterligare information: Krisinformation.se 
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

/Tomas Kronståhl, Kommunstyrelsens ordförande och Anders Björlin, Kommundirektör

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)