Detaljplan för Horn 2B, finns nu ute på utställning

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-04-15

Planen är en del i ett större arbete för att möjliggöra en omvandling från fritidsbostäder till permanentboende på Hornslandet.

Mellan perioden 2015-04-17 t.o.m. 2015-05-15 finns planen ute för utställning av allmänheten. Under denna tiden finns det möjlighet att ta den av de aktuella planhandlingarna samt att lämna eventuella synpunkter till samhällsbyggnadsenheten i Västervik.

Se handlingarna under nedanstående länk:

Horn 2B för del av Horn 1:18 med flera

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)