ÖP 2025 har vunnit laga kraft

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-12-04

ÖP 2025 som kommunfullmäktige antog den 28 januari 2013 vann laga kraft den 7 november 2014.

ÖP 2025 utgör en del av Västerviks kommuns översiktsplan och är vägledande för kommunens långsiktiga användning för mark- och vatten. ÖP 2025 består av Huvuddokumentet samt fem tematiska tillägg. De tematiska tilläggen är "Strategi för klimatanpassning", "VA-översikt VA-policy", "Trafikstrategi", "Bebyggelse på landsbygd" samt "Vindbruksplanen".

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)