Ska du använda bekämpningsmedel mot ogräs? Anmäl!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-04

Innan du använder bekämpningsmedel är det bra att fundera: Går det inte att rensa mekaniskt för att minska bruket av kemikalier i samhället?

Alla som ska använda bekämpningsmedel yrkesmässigt ska lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Det gäller för användning på banvall, idrottsanläggning och på områden som är större än 1 000 kvadratmeter. Det gäller också där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan krävs också för yrkesmässig användning:

  • På tomtmark för flerfamiljshus.
  • På gårdar till förskolor och skolor.
  • På allmänna lekplatser.
  • Inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Vid planerings- eller anläggningsarbeten.

Relaterad länk:

Spridning av bekämpningsmedel.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)