Nu är det dags att anmäla eller lämna in ansökan om spridning av växtskyddsmedel under 2016

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-03-08

Anmälan gäller för användning av växtskyddsmedel på banvall, idrottsanläggning och på områden som är större än 1 000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt.

För yrkesmässig användning på tomtmark för flerfamiljshus, gårdar till förskolor och skolor, allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- eller anläggningsarbeten krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Innan du använder växtskyddsmedel är det bra att fundera på om det inte går att rensa mekaniskt för att minska användningen av kemikalier i samhället.

Mer information finns på sidan: Kemikalier/Spridning av bekämpningsmedel

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)