Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förslag till ny Avfallsplan

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Om alla konsumerade lika mycket som vi gör i Sverige och i Västerviks kommun så skulle det behövas fyra jordklot. Det är förstås inte möjligt i längden. Vi måste därför ställa om och se till att köpa saker som är mer hållbara. En utmaning ligger i att så långt det går, förebygga att det bildas onödigt avfall.

I förslaget till ny Avfallsplan kan du läsa hur kommun­koncernens framtida hantering av avfall planeras. Genom att ställa krav på att produkter ska hålla hög kvalitet, att de är tvättbara och möjliga att reparera minskar vi avfallsmängderna. Det avfall som trots allt uppstår ska behandlas så resurseffektivt som möjligt och återanvändas eller materialåtervinnas. Det är också nödvändigt att se till så att ämnen som kan vara giftiga för människor och miljö inte sprids

Kommunen och de kommunala bolagen ska också vara inspiratörer och fungera som goda exempel för invånare och företag. Viktiga begrepp är att åstadkomma långsiktigt hållbara kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Avfallsplanen är indelad i sex målområden:

  • Avfallsförebyggande
  • Återanvändning
  • Effektiv materialåtervinning 
  • Effektiv energiåtervinning
  • Deponering
  • Ingen nedskräpning

Arbetet med att ta fram en ny Avfallsplan görs parallellt med kommunens nya Energi-och klimatstrategi. Se länken till Energi- och klimatstrategin i högerspalten.

Tyck till om avfallsplanen

Förslaget till ny Avfallsplan kommer att tas fram under 2021 och skickas ut på remiss under mars.
OBS: Alla förslag kommer att läsas men bara de som bedöms vara relevanta kommer att beaktas.
 
Sidan senast granskad den 6 april 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun