Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Här kan du läsa om vad det innebär att vara innehavare av en tomträtt och vad som gäller om du vill friköpa din tomt. 

Vad innebär det att vara innehavare av en tomträtt?

Du som har en tomträtt hyr marken där ditt hus står. Du har rätt att använda marken på samma sätt som om du ägde den.

Du betalar en årshyra som fördelas på fyra betalningar per år. Enheten för samhällsbyggnad ansvarar för kommunens tomträtter. Vi lämnar information om friköpspris, ändringar i avgiften med mera.

Vid ägarbyte (till exempel vid köp, försäljning, gåva eller liknande) måste du meddela det till Enheten för kommunservice. Du behöver också lämna in en kopia av det tecknade avtalet. Du hittar kontaktuppgifter till Enheten för kommunservice längre ner på sidan.

Friköp av tomträtt

Friköp innebär att du köper tomträtten av kommunen. Du betalar ett pris som baseras på tomtens värde. När tomträtten är friköpt behöver du inte längre betala någon hyra för marken. Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt kontaktar du Rickard Ljunggren på Enheten för samhällsbyggnad. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Söka lagfart

När du har friköpt din tomträtt måste du söka lagfart på din fastighet. Du behöver också ansöka om att upphäva tomträtten. Ansökningarna ska skickas till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Vi rekommenderar att du vänder dig till din bank för att få hjälp med ansökan om lagfart och upphävning av tomträtten.

Kostnader och avgifter

Vid friköp av tomträtter tillkommer det kostnader utöver kostnaden för tomten. De kostnader som tillkommer är: 

  • Stämpelskatt när du söker lagfart. 
  • Lantmäteriets expeditionsavgift.
  • Avgift för att teckna nya pantbrev.

Kontakta oss

Information och frågor om friköp av tomträtt

Anna Johansson, Enheten för samhällsbyggnad

Telefon: 0490-25 41 63

E-postadress: anna.e.johansson@vastervik.se

Fakturafrågor och meddelande om ägarbyte

Tina Karlsson eller Ing-Marie Wedin på Enheten för kommunservice

Telefon: 0490-25 41 12

Öppettider: 08.00-12.00 och 13.00-16.00

E-postadress: ekonomi.kundtjanst@vastervik.se

Adress:

Västerviks kommun

Enheten för kommunservice

593 80 Västervik

Sidan senast granskad den 7 mars 2018
Innehållsansvarig: Anna.E.Johansson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.