Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här kan du läsa om vad det innebär att vara innehavare av en tomträtt och vad som gäller om du vill friköpa din tomt. 

Vad innebär det att vara innehavare av en tomträtt?

Du som har en tomträtt hyr marken där ditt hus står. Du har rätt att använda marken på samma sätt som om du ägde den.

Du betalar en årshyra som fördelas på fyra betalningar per år. Enheten för samhällsbyggnad ansvarar för kommunens tomträtter. Vi lämnar information om friköpspris, ändringar i avgiften med mera.

Vid ägarbyte (till exempel vid köp, försäljning, gåva eller liknande) måste du meddela det till Enheten för kommunservice. Du behöver också lämna in en kopia av det tecknade avtalet. Du hittar kontaktuppgifter till Enheten för kommunservice längre ner på sidan.

Friköp av tomträtt

Friköp innebär att du köper tomträtten av kommunen. Du betalar ett pris som baseras på tomtens värde. När tomträtten är friköpt behöver du inte längre betala någon hyra för marken. Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt kontaktar du Rickard Ljunggren på Enheten för samhällsbyggnad. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Söka lagfart

När du har friköpt din tomträtt måste du söka lagfart på din fastighet. Du behöver också ansöka om att upphäva tomträtten. Ansökningarna ska skickas till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Vi rekommenderar att du vänder dig till din bank för att få hjälp med ansökan om lagfart och upphävning av tomträtten.

Kostnader och avgifter

Vid friköp av tomträtter tillkommer det kostnader utöver kostnaden för tomten. De kostnader som tillkommer är: 

  • Stämpelskatt när du söker lagfart. 
  • Lantmäteriets expeditionsavgift.
  • Avgift för att teckna nya pantbrev.

Kontakta oss

Information och frågor om friköp av tomträtt

Rickard Ljunggren, Enheten för samhällsbyggnad

Telefon: 0490-25 40 29

E-postadress: rickard.ljunggren@vastervik.se

Fakturafrågor och meddelande om ägarbyte

Tina Karlsson eller Ing-Marie Wedin på Enheten för kommunservice

Telefon: 0490-25 41 12

Öppettider: 08.00-12.00 och 13.00-16.00

E-postadress: ekonomi.kundtjanst@vastervik.se

Adress:

Västerviks kommun

Enheten för kommunservice

593 80 Västervik

Sidan senast granskad den 7 mars 2018
Innehållsansvarig: Rickard Ljunggren

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)