Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bryggor och sjöbodar

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Julia Sjöblad
Bygglovhandläggare
0490-25 48 41
julia.sjoblad@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Tobias Karlsson
Byggnadsinspektör
0490 - 25 48 12
tobias.karlsson@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Sofi Jämtestam
Tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Monica Danielsson
Administratör
0490-25 48 35
monica.danielsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Bryggor och sjöbodar är en naturlig del av vår kommun med all närhet till vatten. Det är viktigt att alla, både vi människor och växter och djur kan ta del av denna tillgång. Därför krävs en extra eftertanke när du ska bygga i närheten av en strand. 

Längs alla stränder råder minst 100 meter strandskydd både uppe på land och ute i vattnet. Det är bara inom vissa detaljplaner som strandskyddet kan vara upphävt. Vill du bygga en brygga eller en sjöbod är strandskyddsdispensen det första du måste söka. 

Friggebodar i nära anslutning till bostadshuset kräver inte bygglov men kan kräva strandskyddsdispens.

Andra byggnader kan kräva både strandskyddsdispens och bygglov. 

Mindre bryggor kräver inte bygglov men kan kräva strandskyddsdispens och kan även innebära vattenverksamhet. Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet hanteras av länsstyrelsen i Kalmar län.

Större bryggor med plats för mer än tio båtplatser räknas som småbåtshamn och kräver bygglov.

Om din fastighet ligger inom planlagt område är det detaljplanen som styr vad som får byggas i anslutning till stranden och över vattnet. 

Om arrende för privata bryggor på kommunal mark

Västerviks kommun håller på att göra en översyn av vilka privatpersoner som har sina bryggor på kommunens mark. Varje brygga kommer att markeras upp med ett unikt nummer. Den som har en brygga på kommunens mark behöver kontakta Västerviks kommun för att skriva under ett arrendeavtal med en arrendeavgift för att få ha kvar sin brygga på kommunens mark. I vissa fall finns redan en befintlig rättighet, kommunen behöver då få ta del av avtalet.

En privat brygga kan bara ha en bryggägare men flera nyttjare, det vill säga andra personer som använder den. Västerviks kommun har endast kontakt med bryggägaren. Fakturan skickas till bryggägaren oavsett hur många nyttjare bryggan har. Det är bryggägarens ansvar att begära in kostnaden av bryggans eventuella övriga nyttjare.

Du som tecknar avtal som bryggägare får ha eller upplåta plats för tre båtar vid din brygga och dessa båtplatser ingår i arrendeavgiften Har du eller de som du tillåter att nyttja bryggan däremot fler båtar vid bryggan så kostar det extra.

Arrendeavgift per år

 Antal båtplatser Bryggor i centrala Västervik, Gamlebyviken, Gränsö och Loftahammar Bryggor i övriga delar av kommunen
0-3  1 500 kr 1 000 kr

4-6 

3 000 kr 2 000 kr
7-9 
4 500 kr 3 000 kr

Övrigt regelverk

  • Allmänheten ska ha tillträde till bryggan, men det är endast bryggägaren och de som bryggägaren betalar extra arrendeavgift för som får ha sin båt vid bryggan.
  • Är det ingen som ger sig till känna som bryggägare kommer bryggan anses som övergiven och kommer därmed att plockas bort av kommunen.

För att meddela sig som bryggägare uppmanas samtliga befintliga eller blivande bryggägare att kontakta Västerviks kommun via mejl och uppge aktuellt bryggnummer, namn, adress och personnummer. Mejladressen är: mex@vastervik.se

FAQ om arrende för bryggor

Varför måste jag ha avtal och betala för min brygga nu, när jag haft den på platsen under en längre tid?

Svar: Kommunen har som policy att ta betalt för den mark som upplåts till annan part. Det faktum att man haft bryggan på platsen under längre tid förändrar inte detta. Det är heller inte rimligt att en kommunal fastighet nyttjas för enskilt ändamål, som konkurrerar med befintliga småbåtshamnar. Det finns ett stort värde att ges möjligheten att ha en egen brygga, och då är det rimligt att det utgår en ersättning.

Behöver jag teckna avtal om jag redan har en rättighet för min brygga?

Svar: Om det finns en skriftlig rättighet för bryggan ska den uppvisas för kommunen. Är det en servitutsupplåtelse registreras den i kommunens system och någon avgift utgår då inte.

Får jag stänga av bryggan för allmänheten?

Svar: Nej. Utifrån strandskyddsreglerna och gällande detaljplaner ska aktuellt område vara tillgängligt för allmänheten.

Vi är flera som använder samma brygga, hur gör vi då?

Svar: kommunen skriver endast avtal med en part per brygga. Det kan dock finnas flera båtplatser vid varje brygga.

Vad händer om jag inte följer villkoren i upprättat avtal?

Svar: Detta är grund för uppsägning. Bryggägaren bär ansvar för bortforsling av bryggan. Sker inte detta gör kommunen det på bryggägarens bekostnad.

Vad händer om inte brygga sköts?

Svar: Det åligger bryggägaren enligt avtalet att sköta bryggan. Om inte detta sker, är det grund för uppsägning. Bryggägaren bär ansvar för bortforsling av bryggan. Sker inte detta gör kommunen det på bryggägarens bekostnad.

Jag vill koppla arrendet till min fastighet, går det?

Svar: Nej det går inte, kommunen skriver endast avtalet med en person som motpart.

Jag har ingen brygga idag men vill gärna uppföra en. Kan jag få teckna ett avtal?

Svar: Nej, det går endast att teckna avtal på befintliga bryggor.

Sidan senast granskad den 16 maj 2022
Innehållsansvarig: Maria Ström

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Julia Sjöblad
Bygglovhandläggare
0490-25 48 41
julia.sjoblad@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Tobias Karlsson
Byggnadsinspektör
0490 - 25 48 12
tobias.karlsson@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Sofi Jämtestam
Tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Monica Danielsson
Administratör
0490-25 48 35
monica.danielsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun