Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vindkraft, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vindkraft är en metod för att göra miljövänlig el. I Västerviks kommun finns idag fem stycken vindkraftverk. Det planeras också nya på flera platser i kommunen.

Vindkraft styrs av lagar och regler. För att få bygga vindkraftverk krävs att du kontaktar kommunen eller länsstyrelsen först. Länsstyrelsen hanterar större projekt och kommunen har hand om de mindre.

Vindkraft kan påverka både natur och människor där den byggs. Det kan bli skuggor när solen står lågt och verken låter när de är i drift. Utsikten kan också förändras om vindkraft byggs. I naturen vet vi att fåglar och fladdermöss kan skadas om de krockar med vindkraftverken. Alla de här frågorna ska undersökas innan några verk får byggas.

I Västervik finns kommunens inställning till vindkraft i vår vindbruksplan. Planen visar var kommunen inte tycker att vindkraft är lämpligt och var det krävs mer undersökningar om man vill bygga vindkraftverk. Generellt ser kommunen positivt på vindkraft.

Sidan senast granskad den 14 december 2021
Innehållsansvarig: Christopher Adamsson

Vindkraft, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun